Groot onderhoud bij OCI Nitrogen

Om de vier jaar moet een van de ammoniakfabrieken van OCI Nitrogen op Chemelot in Geleen worden stopgezet voor groot onderhoud. Op internet is daarom een filmpje geplaatst om de belangstellenden eens haarfijn uit te leggen wat een turnaround betekent en inhoudt. Het is verplicht om de fabriek te keuren en ook vindt groot onderhoud plaats. Grote en kleine onderdelen worden vervangen en ook worden ‘projecten’ uitgevoerd.  Filip Raeymaekers is procestechnoloog bij OCI Nitrogen. ”Doel is om na de onderhoudsstop weer terug te komen op de maximale productie mét minimaal energieverbruik.”

Filip Raeymaekers is sinds 10 jaar werkzaam op Chemelot. Bij OCI Nitrogen staat een aantal chemische fabrieken, waaronder twee ammoniakfabrieken. Een van die fabrieken is op dit moment dus gestopt voor het 4-jaarlijkse onderhoud en keuring. “In principe wordt vanuit wettelijk oogpunt geëist dat de apparatuur in de fabriek wordt gekeurd. Dit is verplicht om de integriteit te kunnen waarborgen. Het personeel moet ervoor zorgen dat de installatie blijft werken zoals het hoort.”

Wanneer is de fabriek weer in gebruik? Raeymaekers: “Zo snel mogelijk, maar we hebben vier weken sleuteltijd gepland in de onderhoudsstop. Daarna wordt de fabriek weer opgestart. Het is een kwestie van goed plannen. Er is goed gekeken wanneer welke klussen uitgevoerd moeten worden enzovoort. Het mag echter ook niet lang te duren, want als een installatie te lang stilstaat dan kost dat veel geld.”

Raeymaekers kan wel voorbeelden noemen van zaken die echt vervangen moeten worden. “De ammoniak synthesereactor is vervangen, samen met de katalysator. We hebben een nieuwe hogedruk stoomturbine aangeschaft voor het aandrijven van de synthesegas compressor. En we hebben in ons reformerfornuis een deel van de internals vervangen. Dat zijn de grootste klussen.” Er zijn ook nog wat innovatieve zaken. “We hebben een op afstand bedienbare robot gebruikt om een moeilijk bereikbare warmtewisselaar in het reformerfornuis te reinigen. Hierdoor besparen we een flinke hoeveelheid energie.”

Qua complexiteit valt het onderhoud mee. “Er komen echter tijdens de uitvoering altijd wel tegenvallers voor, maar als je het goed plant en je bereidt je daar op voor, dan neem je de juiste maatregel om dat op een goede manier op te lossen.” Kan het team voor 100 procent alle mankementen onderkennen? “Nee, in principe niet. Er zijn altijd een aantal onverwachte dingen.” Als je het straks weer opstart, kan het zijn dat toch nog ergens in het proces iets mis is? “Nee, daar gaan we in ieder geval niet vanuit. Na de stop is de fabriek weer in zeer goede staat.”

Hebben jullie nog extra veiligheid ingebouwd? “Tijdens zo’n turnaround werken zo’n 500 tot 700 mensen samen. Het vergt heel veel coördinatie om alle werkzaamheden goed met elkaar te verenigen en alles veilig te laten verlopen.”