Tien private en publieke partners gaven woensdag 21 oktober het startschot voor het North-C-Methanol project. Dat voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken in de Gentse haven die vanaf 2024 jaarlijks tot 140.000 ton CO2 omvormen tot groene methanol. Het gaat om een investering van 140 miljoen euro, waarvan Europa tot zestig procent subsidie voor haar rekening kan nemen. De private partners zullen samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een groot deel van de investeringen dragen en voor de rest van het geld doen de partners een beroep op Vlaanderen.

De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof.

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en treinen.

Circulair pronkstuk

North-C-Methanol is volgens de betrokken partijen een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea Port wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt.

Dat zorgt voor een unieke en ver doorgedreven industriële én circulaire integratie. Uiteraard gaat dit geheel gepaard met de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

Omvangrijke elektrolysecapaciteit

Naast de ver doorgedreven integratie van de verschillende processen en tussen diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek door zijn schaalgrootte én zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal maar liefst 6 keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. En ook in een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.