Grote verschillen tussen gerapporteerde en gemeten uitstoot bij Tata Steel

Uit een nieuw RIVM rapport blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de door Tata Steel gerapporteerde uitstoot van PAK’s en metalen, en de door het RIVM gemeten uitstoot. Bij een enkel geval bedraagt het verschil zelfs een factor 1000.

Het RIVM constateert dat er een groot verschil bestaat tussen de gemeten uitstoot (door het RIVM) en de door Tata Steel gerapporteerde uitstoot. Tata Steel is verplicht om gegevens bij te houden met betrekking tot haar uitstoot. Men zou verwachten dat die gegevens in lijn zouden zijn met de aangetroffen concentraties stoffen in de omgeving, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Factor vijf tot factor duizend

Er werd vijf keer zoveel lood aangetroffen als op basis van de cijfers van Tata verwacht had mogen worden. Voor chroom was dat vijftig keer meer de verwachte concentratie. Ook voor PAK’s werden er grote verschillen geconstateerd, variërend van een factor tien tot een factor duizend. Voor fijnstof bleken de gerapporteerde en gemeten waardes wel grotendeels overeen te komen.

Onderaannemers

Tata schrijft in een reactie dat de opgegeven waardes worden bepaald door geaccrediteerde meetbureaus die onafhankelijk van Tata werken. Volgens de RIVM onderzoekers lijkt het erop dat de door Tata aangeleverde data niet volledig is. En daar is ook een verklaring voor: Tata werkt namelijk met onderaannemers, waaronder Harsco en Pelt&Hooykaas. Juist die onderaannemers zijn verantwoordelijk voor een significant deel van de uitstoot. Die onderaannemers zijn, in tegenstelling tot Tata, niet verplicht hun uitstootgegevens te rapporteren. Een deel van het verschil kan dus verklaard worden door de onderaannemers, maar hoe groot dat deel is, is onbekend.

Tevens is onbekend in hoeverre de uitstoot die tijdens incidenten vrijkomt is meegenomen in de aangeleverde cijfers. Volgens het RIVM is dat aandeel beperkt. Tenslotte is onduidelijk in hoeverre emissies door overslag en door het ontsnappen van stof door kieren onderdeel uitmaken van de aangeleverde cijfers. Reeds uitgestoten fijnstof kan bovendien opnieuw opwaaien en opnieuw in de meetcijfers terecht kan komen.

Grootste bron

Eerder constateerde het RIVM dat emissies van Tata Steel ‘onwenselijk’ is voor de gezondheid van kinderen. Volgens het RIVM verandert het nieuwe rapport niets aan de conclusie, maar kan nu wel geconcludeerd worden dat Tata de grootste bron van metalen en kankerverwekkende stoffen in de IJmond is.

Reacties

Actiegroepen hebben vandaag al gereageerd op het nieuws. Stichting Frisse Wind Nu zegt Tata al langer niet te vertrouwen en het RIVM rapport bevestigt dat bewoners niet voor niets bang zijn geweest. Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee zegt tegen de NOS door Tata ‘met een kluitje in het riet te zijn gestuurd’. Zowel gemeentelijke, provinciale als nationale overheden reageren op de berichtgeving. Er moet beter (onafhankelijk) gemeten worden. De staatssecretaris van Infrastructuur benadrukt dat de provincie nu aan zet is voor toezicht en handhaving.