Djewels
Visual van het Djewels project (Gasunie).

Het kabinet stelt 500 miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk, uit het Nationaal Groeifonds beschikbaar om de productie van groene waterstof op te schalen. Een groot deel van het geld komt volgens het Dagblad van het Noorden nagenoeg zeker terecht in en rond de Eemshaven en Delfzijl. Daar staan al diverse projecten voor de waterstofproductie in de steigers.

Waterstof speelt een belangrijke rol in onze economie, stelt het kabinet. Nederland is met 16,5 miljard m3 per jaar, de op één na grootste speler in Europa. Om die positie te behouden in een klimaatneutrale wereld wil het kabinet de groene waterstofproductie opschalen.

Het halve miljard euro  moet 1250 miljoen euro aan particuliere groene investeringen uitlokken. Doel is om elektrolysers te bouwen met een gezamenlijk vermogen van 100 megawatt. Deze installaties zetten met groene elektriciteit van windparken op zee water om in groene waterstof, meldt het Dagblad van het Noorden.

Nobian en de Green Investment Group lanceerden eerder dit jaar een joint venture met de naam HyCC (the Hydrogen Chemistry Company). Met een viertal concrete projecten staat het nieuwe bedrijf klaar om te gaan bouwen aan groene waterstof.

Opschaling waterstof

De elektrolysers bieden niet alleen direct groene waterstofproductie. Ze zijn ook essentieel om te leren hoe de opschaling van waterstof naar de uiteindelijk benodigde 1000 MW schaal mogelijk is. Zo ontving een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners eerder 11 miljoen euro Europese subsidie voor hun groene waterstofproject ‘DJEWELS’, in Delfzijl. Het ontwerpbesluit is in januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Dankzij draaiende faciliteiten kunnen belangrijke innovatievragen worden beantwoord, zoals hoe om te gaan met fluctuerend aanbod van groene stroom en groene waterstof.

Verschillende ketens

Om ook ketenspecifieke innovatievragen op te lossen, worden elektrolyseprojecten beoogd in verschillende industriële ketens, zoals chemie, jet fuel, staal en kunstmest. Opschaling in specifieke ketens en daarmee de creatie van een thuismarkt biedt ook kansen voor de maakindustrie. Het zal een toeleverende Nederlandse maakindustrie tot stand te brengen en daarmee een nieuw groen ecosysteem realiseren waarin de sectoren energie, hightech en chemie nauw samenwerken.

Groene waterstof voor kunstmestproducent

In Groningen geproduceerde groene waterstof moet straks via een oud netwerk van Gasunie naar kunstmestproducent OCI op Chemelot worden getransporteerd. In 2030 moet er in Nederland een opgesteld vermogen van 4 gigawatt in productie zijn. NortH2 is een consortium van Groningen Seaports en diverse energiebedrijven. Binnen het consortium moet op grootschalige wijze groene waterstof worden geproduceerd uit wind op zee.

Enorme CO2-reductie

OCI is een op Chemelot gevestigde producent van kunstmest en melamine. Tot nu toe worden die producten uit aardgas vervaardigd. Bij OCI wordt van aardgas waterstof gemaakt en van waterstof ammoniak. Door de grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kan er zonder verdere aanpassingen in het proces direct een enorme CO2-reductie worden gerealiseerd. Als de complete productie bij OCI op basis van groene waterstof zou plaatsvinden, wordt daarmee 900.000 ton CO2-uitstoot bespaard.