Heeft COVID-19 een blijvende invloed op de procesindustrie? | Erik Stokman

De gevolgen van COVID-19 zijn voor iedereen nog steeds merkbaar, zowel privé als zakelijk.

Nadat het virus begin 2020 wereldwijd heeft toegeslagen, is het helaas nog steeds niet onder controle. Dit is ook in de procesindustrie zichtbaar.
Voor de commissie industrie, onderzoek en energie van het Europese parlement, heeft het Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies een onderzoek uitgevoerd. Hieruit  blijkt, dat over het algemeen de economische impact op de tweede en daaropvolgende golf beter opgevangen is dan de eerste. Verwacht wordt dat het reële bruto binnenlands product (bbp) in zowel de EU als de eurozone medio 2022 het niveau van vóór de crisis zal bereiken. Uiteraard wil dit niet zeggen dat dan alles weer wordt zoals vanouds.

Als ik naar onze eigen organisatie kijk, zijn er als gevolg van COVID-19 aanzienlijke veranderingen doorgevoerd. Zo werken onze Sales en Marketing afdeling vrijwel 100% vanuit huis, terwijl bij de service-afdeling de manier van werken vrijwel gelijk is aan de pre COVID-19 periode. In de productiefabriek zie je een scheiding tussen productie, waarbij de medewerkers vrijwel volledig in de fabriek werken en de ondersteunende diensten, die grotendeels vanuit huis werken. Hetzelfde scenario zien we bij veel van onze klanten terug. Ook als virus “verslagen” is, zal thuiswerken een onderdeel van het nieuwe normaal worden en daarmee veel voordelen bieden.

De pandemie zorgt ook voor een versnelling in digitalisering, zowel in communicatie als productie. Voor mij persoonlijk was het vergaderen via digitale platformen zoals MS Teams in de tijd van voor de pandemie meer uitzondering dan regel. Nu zijn er dagen dat de digitale communicatie alle tijd inneemt en het aantal deelnemers in de vergadering onbeperkt blijkt. Aan de ene kant is dit gemakkelijk en levert tijdwinst op, maar het kan ook een valkuil zijn. De mogelijkheden zijn echter onbeperkt en zullen blijvend zijn.

Binnen Europa heeft de pandemie echter ook zwakke punten aan het licht gebracht, zoals de afhankelijkheid van producten die vanaf een ander continent moeten worden ingevoerd. De bevoorradingstekorten door gesloten grenzen, gesloten productielocaties en tekorten in de transportbranche leiden tot aanzienlijke problemen. Het bedrijfsleven zal hier actie op ondernemen en de waardeketens versterken door meer risicospreiding en mogelijk meer productielocaties in Europa bouwen.

COVID-19 is mogelijk ook een katalysator voor de groene transitie. Tijdens de pandemie was een duidelijk daling te zien in emissie en broeikasgassen. Om dit resultaat structureel te maken is een plan van aanpak nodig en de wil om te veranderen. De publieke opinie, de investeringen en de politieke stimulans zullen zorgen voor een potentiële versnelling van de groene agenda.

Wat er ook gebeurt, de invloed op de procesindustrie zal blijvend zijn. Wij kunnen dit deels zelf positief beïnvloeden. De bepalende factor is de mens en daarmee heeft iedereen een individuele verantwoordelijkheid.

Op Process Control kunt u nog meer blogs vinden.

Heeft u zelf een interessante mening of visie op of over de procesindustrie? Laat het weten via redactie@processcontrol.nl.