“We zijn een brouwerij die op eigen terrein het grootste zonnepanelenpark ter wereld heeft geplaatst”, vertelt Piet-Hein Timp, contract manager Sustainability and Energy voor HEINEKEN in Nederland. En dat is niet zomaar een bewering, zo blijkt. “We hebben dat  officieel laten onderzoeken door het bedrijf Solar Plaza, die dat onderzoek elke twee a drie jaar doet. In augustus 2019 is dat herhaald en stonden we met stip op één.”

De functie van Timp behelst vooral het begeleiden van projecten die met duurzaamheid te maken hebben. En dan met name in de verkennende fase, als een oplossing nog niet helemaal klaar is. “Daar, aan het einde van het proces, zorg ik dat er met de partijen  contracten opgesteld worden en dat die ook nageleefd worden op het moment dat die contracten gesloten zijn. Het is dus een gecombineerde functie.”

Vorige week heeft HEINEKEN in Den Bosch een enorm zonnepanelen dak geopend. Timp: “De elektriciteitsbehoefte van de brouwerij in Den Bosch moet verder verduurzamen. Dat is nodig, want vandaag de dag is de brouwerij nog niet honderd procent groen, dus alle stappen en stapjes daarbinnen helpen. Doel is om wereldwijd in 2030 voor 70 procent klimaatneutraal te zijn. Dat is een wereldwijde ambitie en het doel van HEINEKEN Nederland is om naar 100 procent duurzame energie te gaan.”

In het verleden, in 2013, was al een eerste -kleiner- park neergelegd. “Dat beviel goed, daar hebben we veel van geleerd”, zegt Timp. ”We hebben gekeken hoe kunnen we een veel grotere stap kunnen maken op een ander dak, want de brouwerij in Den Bosch is een bedrijf met meerdere daken. We hebben vervolgens veel additionele zonnepanelen neergezet. Die twee samen maakt het geheel veruit het grootste zonnepanelenpark in de brouwerijwereld.”

Dat gebeurde in samenwerking met SolarAccess; waarom deze partij? “Onder andere omdat ze al het eerste zonnepark er hadden neergelegd. We hadden al ervaring met ze. Ze leveren het hele systeem van het zonnepaneel. Ze ontwerpen het, ze bouwen en leggen het neer en onderhouden het. Het ligt op ons dak voor een langere periode, minimaal vijftien jaar. En wij betalen hen voor de stroom die van dat park afkomt. Daarom is het belangrijk dat je zeker weet dat je een goede partij gekozen hebt. Verder vinden in het gebouw allerlei logistieke werkzaamheden plaats. Al ons transport van “gereed product” brengen we vanuit het warehouse waar de zonnepanelen op staan, via Hartog en Bikker (ons logistiek dienstverlener) naar de markt. Hartog en Bikker werkt de hele dag in en rond het terrein, dus ook zij moeten goed weten wat  er aan de hand is als er op het dak gebouwd wordt, zodat de logistieke operatie doorgaat. Dat is gelukkig goed gegaan.” 

Op het moment dat de zon schijnt en er stroom geleverd wordt, draait de stroommeter en rekent HEINEKEN het stroomverbruik af met SolarAccess. Timp: “Dit dekt voor Den Bosch 11 procent van onze elektriciteitsbehoefte. SolarAccess heeft verder nog aanvullende inkomsten omdat de overheid ook nog een deel bijbetaalt. Dat komt omdat het op dit moment duurder is dan andere oplossingen.”

Waar komt de rest van de elektriciteit vandaan? “Voor Den Bosch komt de rest van een andere Nederlandse stroomleverancier. Nu staan er bijna 17.000 panelen en in Den Bosch willen we in een volgende stap een windpark op het industrieterrein aanleggen: windpark Rietvelden. We verwachten dat in 2021 drie windmolens operationeel zijn. Die koppelen we aan de brouwerij in Den Bosch en dan verwachten we een enorme stap in de verdere verduurzaming. Dan gaat het percentage groene stroom richting 60 procent.”