Herstel gaat door, Suezblokkade verergert leveringsproblemen industrie

Het economisch herstel in de industrie gaat onverminderd door. De NEVI inkoopmanagersindex van maart kwam uit op een recordhoogte: 64,7 punten. Maar er zijn keerzijden aan dit economische herstel: de druk op onderdelen en materialen neemt toe. De Suezblokkade, ook al is het schip vertrokken, verhoogt deze druk nog eens.

De productiegroei in maart 2021 is de op één na grootste groei sinds de NEVI-cijfers worden bijgehouden. Het aantal nieuwe orders en het aantal exportorders steeg naar recordhoogte. Dat wordt ook weerspiegeld in de inkoopactiviteiten, materiaalvoorraden en voorraad eindproduct. Die namen alle drie sterk toe. Ook werd het aantal verlengingen van de levertijd vaker dan ooit verlengd. Ook niet vreemd: de werkgelegenheid nam fors toe.

Dat het economisch herstel ondanks de diverse lockdowns en verlengingen van lockdowns toch doorzet, ligt volgens ABN AMRO aan het optimisme over het verwachte economisch herstel later dit jaar. Volgens ABN AMRO sectoreconoom Albert Jan Swart is de vraag naar onderdelen en materialen zo sterk toegenomen dat de levering er van moeilijker verloopt dan een jaar geleden, toen de coronacrisis uitbrak.

Het vastlopen van containerschip Evergreen, wat leidde tot een blokkade van een week durende blokkade van het Suezkanaal, legt nog eens extra druk op de toch al zo ontregelde containervaart. Containerschepen die besloten om via Afrika om te varen, komen nu gelijktijdig aan met schepen die voor de Evergreen in de file lagen. De plotselinge toestroom van containerschepen zal een dezer dagen tot chaos in de havens gaan leiden.

De prijzen van onderdelen en materialen zal de komende tijd verder toenemen. Producenten die de hogere prijzen kunnen doorberekenen aan hun klanten hebben beperkt last van die hogere prijzen. Voor ondernemers die dat niet kunnen, wordt het lastiger om ondanks een hoge vraag, toch voldoende netto winst te kunnen genereren.