Het belang van OT Insight monitoring tijdens PPA belicht door Hudson Cybertec

Tijdens de online editie van PPA is Hudson Cybertec ingegaan op de steeds urgentere noodzaak tot het monitoren van de Operationele Technologie van bedrijven. Niet alleen neemt de dreiging steeds verder toe, ook wet- en regelgeving en de toenemende complexiteit van systemen met IIOT- en cloud-toepassingen maken het noodzakelijk te weten wat er op het OT-netwerk gebeurt.

Firewalls bieden alleen een goede basisscheiding tussen de kantoor- en productienetwerken als ze goed geconfigureerd en onderhouden worden. Verkeerde of onvolledige configuraties leiden tot extra risico’s en zelfs fysieke schade aan de productie- of procesomgeving.

Hudson Cybertec bracht het nieuwe OT Insight voor het voetlicht: deze innovatieve, volledig vanuit OT-perspectief gebouwde, Duits/Nederlandse monitoringoplossing biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van hun OT-omgeving. Er werd ingezoomd op wat Hudson Cybertec zoal tegenkomt op de netwerken die zij monitort. Naast natuurlijk afwijkingen op de baseline van het netwerkverkeer, die door de meeste monitoringoplossingen worden gerapporteerd, ziet Hudson Cybertec met OT Insight ook zaken als configuratie- en zelfs programmeerfouten.

Regelmatig worden onbekende (ongewenste) assets op het netwerk ontdekt. Uniek is ook de mogelijkheid om in één oogopslag te zien in hoeverre de OT-omgeving in overeenstemming is met normenkaders zoals de IEC 62443, VEWIN, BIO of andere relevante normen.

Zie www.hudsoncybertec.com voor meer informatie