Het regeerakkoord en de industrie

Het regeerakkoord en de industrie

Na een bijna eindeloze formatie, is er dan toch eindelijk een regeerakkoord. Wat betekent het voor de industrie? 

Er wordt door het nieuwe kabinet ingezet op een groene industriepolitiek en een circulaire economie. De nieuwe regering heeft ook weinig keus, wil het mee kunnen met de Europese doelstellingen met betrekking tot vergroening.

Wat valt er concreet te lezen in het regeerakkoord dat relevant is voor de industrie? Het doel voor CO2-reductie wordt aangescherpt naar 55% (in lijn met de EU doelstelling). Daarbij wil het nieuwe kabinet in 2030 liever nog hoger uitkomen: op 60% besparing. Omdat te realiseren zullen ‘extra stappen’ gezet moeten worden. Vervolgens moet er in 2035 70% zijn gereduceerd en 80% in 2040.

Een van de methodes om die CO2-reductie te realiseren is het invoeren van rekeningrijden en het bouwen van een kerncentrale. Ook voor de industrie komen er consequenties. In onderstaand figuur is te zien hoeveel megaton er wanneer moet worden bespaard en wat de uitgaves daarvoor per maatregel zijn. (Tekst loopt door onder tabel).

Om de noodzakelijke maatregelen te kunnen financieren komt er onder andere een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro, aanvullend op de bestaande SDE++ regeling.

Procedures die gepaard gaan met grote veranderingen in de infrastructuur (denk aan waterstof en verzwaring van het net) gaan nu te traag. Die procedures moeten versneld worden en dat wordt vastgelegd in de Crisis- en Herstelwet.

Het klimaatbeleid zal opnieuw geijkt worden als het Fit for 55 pakket is vastgesteld door de EU.

Interessant is dat expliciet vermeld staat dat er meer vakmensen moeten komen. “We gaan met onderwijsinstellingen, overheden, en sociale partners aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om of bij te scholen“, valt er te lezen.

Dan is er een paragraaf specifiek voor de industrie vrijgemaakt. Daaruit blijk dat:

  • De ambitie zal worden verhoogd: Naast de fit for 55 verplichtingen zal er in eerste instantie naar ETS-bedrijven worden gekeken.
  • Er komen bindende maatwerkafspraken met de 20 grootste uitstoters van Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenhang van bedrijven in industrieclusters.
  • Er komt een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs, bij voorkeur in samenspraak met omringende landen.
  • Er wordt extra geïnvesteerd in klimaatneutrale technologie en er komt een ambitieus doel (en uitvoeringsprogramma) voor de circulaire economie.
  • Het MKB krijgt hulp met vergroening.

De reacties vanuit de industrie zijn over het algemeen vrij positief. “De Koninklijke VNCI is blij dat in het pakket een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en circulaire economie”, zegt Bernard Wientjes, die overigens morgenochtend om 8:30 een extra webinar verzorgt over dit thema.

De NVDE is vooral blij met het klimaatfonds van 35 miljard euro. “De big bazooka van het Klimaatfonds van 35 miljard euro is zeer substantieel. Het is cruciaal dat ook duurzame warmte en gas al in 2022 aan bod komen. We zijn blij met de doelen en de duiten; en wil graag helpen om dit zo snel mogelijk om te zetten in daden”, zegt NVDE-directeur Olof van der Gaag.