Hoe zien de nutsvoorzieningen van de toekomst eruit? | Carol Johnston

Door: Carol Johnston – Energy, Utilities & Resources - VP, bij IFS

Weten we vandaag al hoe de nutsvoorzieningen van de toekomst eruit zullen zien? Vragen als ‘blijven de traditionele activaklassen – zoals gas en elektriciteit – gescheiden’ en ‘hoe zal de vraag naar deze voorzieningen veranderen’ komen direct naar boven. Dragen ze bij aan het bereiken van Net Zero-doelstellingen en wat kan er nu worden gedaan om de energietransformatie te ondersteunen?

 

 

Van Parijs naar COP26

Vorig jaar kwam de wereld samen voor COP26, waar veel wereldwijde nutsbedrijven aanwezig waren. Maar welke acties zijn er ondernomen sinds het klimaatakkoord van Parijs 2015? De afgelopen zes jaar hebben stroomopwekkers aanzienlijke veranderingen doorgemaakt in Europa en Noord-Amerika. Dit komt onder meer door de geleidelijke afschaffing van steenkool, met een focus op hernieuwbare energiebronnen of gas om de koolstofintensiteit van stroomopwekking te verlagen.

Inmiddels is er meer capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie dan dat er fossiele of nucleaire productiecapaciteit is. China voegt ondertussen jaarlijks ongekende niveaus van hernieuwbare energiebronnen toe, maar is nog steeds sterk afhankelijk van de opwekking van steenkool in hun energiemix. Gezien de energievraag over de hele wereld elk jaar toeneemt, zijn er de komende decennia nog verdere inspanningen nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te bereiken.

De ontwikkeling van nieuwe technologie om in de almaar stijgende energievraag te voorzien, en om het uiteindelijke doel van Net Zero te bereiken, vraagt om een transformatie. Het vereist dat nutsbedrijven sneller van ontwikkeling naar commerciële exploitatie overstappen, én overgaan naar een meer diverse en gedistribueerde activaportefeuille.

Diversificatie van nutsvoorzieningen

Een aantal grote Europese organisaties hervormen hun bedrijfsmodellen en stappen af van het traditionele, verticaal geïntegreerde nutsbedrijf. Daarnaast treden steeds meer olie- en gasspelers toe tot de nutssector. Ze worden stroomopwekkers, transmissiebeheerders of zelfs exploitanten van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben olie- en gasmultinationals Shell als BP met partners recent een offshore windaanbesteding gewonnen. En ook in Nederland doet BP mee aan de aanbestedingsrondes voor twee offshore windparken. Dit is een duidelijk teken dat grote organisaties zich niet alleen richten op de balans, maar ook op hoe ze worden gezien door zowel investeerders als klanten. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de ESG-maatstaven (Environmental Social Governance) van een organisatie.

Hoe gaat het eraan toe in de toekomst?

Het streven naar operationele topprestaties en het behalen van ESG-doelstellingen zijn potentieel tegenstrijdige ambities. Het is bijna als jongleren, zowel op lokaal als wereldwijd niveau. De uitdagingen waarmee activa, markten en consumenten worden geconfronteerd, zullen van invloed zijn op het potentieel om tegen 2050 Net Zero te bereiken. Om te slagen, moeten nutsbedrijven deze obstakels zien te overwinnen:

  • Bestaande activa worden verder onder druk gezet om aan de toenemende vraag te voldoen, terwijl nieuwe activa worden ontwikkeld;
  • De diversificatie van activa die eigendom zijn van nutsbedrijven zal blijven veranderen, hetzij als gevolg van technologische vooruitgang of veranderende bedrijfsmodellen;
  • Een vergrijzend personeelsbestand vermindert mogelijk de kennisoverdracht in het begrijpen van bestaande en nieuwe activa, best practices en het gebruik van technologie om risico’s te elimineren;

Het zal niet eenvoudig zijn om deze obstakels te overwinnen, maar data kunnen de juiste handvaten bieden. Door cruciale data binnen handbereik te hebben en een datagedreven aanpak te hanteren, kunnen betere beslissingen worden gemaakt die gebaseerd zijn op feiten. Daarnaast kunnen er analyses worden gedaan die helpen bij het voorspellen van de vraag.

Door technologie te omarmen die informatie levert ter ondersteuning van de besluitvorming, komen nutsbedrijven een stap dichter bij het behalen van operationele topprestaties én Net Zero. De nutsvoorziening van de toekomst is niet softwaregestuurd. Deze wordt geleid door de informatie die eruit wordt verstrekt, met meer vertrouwen om te voorspellen en de risico’s van een gediversifieerde activaportefeuille te minimaliseren.