Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen realiseren, zal de procesindustrie moeten hervormen. De procesindustrie is in Nederland goed voor zo’n veertig procent van de totale CO2 uitstoot. Elke relatief kleine vermindering heeft dus een vrij groot effect op die totale uitstoot.

Elektrificatie van processen is een van de meest effectieve middelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Vooral de hoge temperatuur warmte behoefte zorgt voor een aanzienlijk deel van de CO2 uitstoot binnen de industrie. Maar is elektrificatie van dit soort energie-intensieve processen überhaupt wel realistisch?

Op woensdag 11 oktober wordt tijdens het seminar ‘Verduurzaming industrie door elektrificatie’ op de Vakbeurs Energie in Den Bosch dieper ingegaan op deze vraag. Het seminar duurt van 13:30 tot 16:30.

Onder de leiding van dagvoorzitter Hans Grünfeld komen korte- en lange termijn casussen uit de industrie uitgebreid aan bod. Denk aan de toepassing van grote industriële warmtepompen en het flexibiliseren van de energievraag.

Ook interessant: in het komende nummer (6) van Process Control besteden we verdere aandacht aan de klimaatneutrale industrie.