Hoogheemraadschap van Rijnland

Als eerste Waterschap in Nederland heeft Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal operationele systemen laten certificeren conform de IEC 62443, dé internationale standaard voor cybersecurity binnen de operationele technologie. Voor Rijnland is dit een goede stap in de richting van het robuuster en digitaal weerbaarder maken van de procesautomatisering voor waterzuivering en watertransport.

Hudson Cybertec

Rijnland is bijgestaan door Hudson Cybertec. Beide organisaties werken al geruime tijd samen. Zo heeft Hudson Cybertec assessments uitgevoerd en Rijnland geholpen met het schrijven van diverse beleidsplannen en procesbeschrijvingen. Marcel Jutte van Hudson Cybertec: “De certificering van Rijnland is een belangrijke mijlpaal voor alle betrokkenen en we zijn zeer verheugd met het behaalde resultaat”.

TÜV Nederland

Om onafhankelijk te toetsen of Rijnland voldoet aan de IEC 62443 heeft Rijnland aan TÜV Nederland gevraagd het Certificeringtraject uit te voeren. Hiervoor heeft TÜV Nederland eind februari een audit uitgevoerd die erop gericht was om te toetsen of Rijnland voldeed aan de eisen binnen de IEC 62443 deel 3-3 (Eisen voor systeembeveiliging en beveiligingsniveau).

“Rijnland heeft aangetoond te voldoen aan de norm, waardoor TÜV het bijbehorende IEC Certificaat kan overhandigen” aldus Vincent Schijven.