Matrassen worden in de regel gerecycled voor de productie van nieuwe grondstoffen. Bij Retourmatras, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de recycling van matrassen, wordt nu 95% van de oude matrassen omgezet naar nieuwe grondstoffen. Daarmee wordt nu zo’n 40 kilo CO2 bespaard per matras. Bij de recycling van een miljoen matrassen in de drie fabrieken van Retourmatras komt dat dus neer op 40 miljoen kilo CO2 reductie.

Na de inname van de matrassen worden de tijken machinaal verwijderd. Vervolgens verwijderen medewerkers handmatig de veren. Na deze stappen blijft alleen het schuim nog over, ofwel latex, of polyether. De veren gaan naar de metaalindustrie, het textiel naar de textielindustrie en het schuim wordt ofwel in balen geperst en naar het buitenland verscheept, of ter plekke verwerkt, door het te versnipperen en met bindmiddel en stoom tot ‘bonded foam’ te persen.

Bonded foam wordt vooral ingezet als isolatiemateriaal in muren en onder vloeren. Het aanbod is echter groter dan de vraag en verschepen brengt weer extra CO2 met zich mee. Daarom ging de producent op zoek naar nieuwe toepassingen van matrasschuim. In samenwerking met een aantal partners werd een chemische manier gevonden om het polyether van de matrassen om te zetten in polyol, een breed inzetbare bouwsteen.

Voor de nieuwe installatie ontving Retourmatras een DEI+ subsidie van RvO van 1,2 miljoen euro. Op dit moment wordt er op de locatie in Lelystad een proef gedraaid en bij succes zal het systeem ook op de andere twee locaties worden toegepast.

In Process Control 2 besteden we meer aandacht over het proces waarmee polyol wordt geproduceerd uit matrassen.