Ondertekening contract Edwin Franken van TÜV (l) en Marcel Jutte van Hudson Cybertec (r)

TÜV Nederland en Hudson Cybertec gaan kennis delen op gebied van cybersecurity. Concreet wordt dit ingevuld door het beschikbaar stellen van experts van Hudson in certificatietrajecten van TÜV Nederland waarbij de IEC 62443 wordt gebruikt. De samenwerking tussen beide bedrijven, met elk hun specifieke expertise en hoge kwaliteitsnorm, zal significant bijdragen om de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties aantoonbaar te verhogen en te borgen.

Sinds het actief worden van de EU Cybersecurity Act eind vorig jaar, is het voor organisaties steeds belangrijker om aan te kunnen tonen dat zij alle noodzakelijke maatregelen genomen hebben tegen potentiele cyber-bedreigingen. In de vitale infrastructuur is dit zelfs verplicht. De gebruikelijke norm voor IT security is ISO 27001, echter deze dekt niet de lading voor bedrijven waarvan de activiteiten ondersteund worden door industriële automatiseringssystemen zoals PLC’s en controllers. IEC 62443 is een internationale norm die het mogelijk maakt om de cybersecuritymaatregelen die bedrijven nemen voor hun industriële automatisering en controle systemen op een zorgvuldige en gestructureerde wijze aan te pakken.

TÜV Nederland is onderdeel van de internationale TÜV NORD GROUP, met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers. Op gebied van cybersecurity is TÜV Nord één van de voorlopers op het gebied van certificering volgens de IEC 62443 norm, met accreditatie, aanwijzing voor certificatie onder de IEC 62443 en één van de weinige Certification Bodies die daadwerkelijk ervaring heeft in het certificeren onder de IEC 62443. Met het internationale TÜV Nord programma “Security for Safety” streeft zij als uiteindelijk doel na om cybersecurity als integraal onderdeel van functionele veiligheid te maken.

TÜV Nederland is een technische en zakelijke service provider in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, inspectie en training. Sinds 1981 borgt zij de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving voor organisaties, overheid en samenleving met objectiviteit, onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid en integriteit als fundament. Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland: “Door deze unieke samenwerking kunnen wij bedrijven, zowel binnen als buiten Nederland, nog beter van dienst te zijn middels een IEC 62443 certificering die significant is voor het aantonen van de digitale weerbaarheid.”
TÜV Nederland onderscheidt zich door haar nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen en een benaderbare organisatie. TÜV Nederland is geaccrediteerd onder de ISO 17020/17021 en 17065 om onafhankelijk te toetsen of organisaties, producten of diensten voldoen aan de betreffende normen.

Hudson Cybertec is een cybersecurity solution provider die wereldwijd betrokken is bij cybersecuritytrajecten voor industriële automatisering en controle systemen zoals bruggen, sluizen en olie & gas installaties. Het bedrijf heeft vooral focus op cybersecurity in het Industrial Automation & Control Systems (IACS) domein en ondersteunt bedrijven zich te weren tegen cyberdreigingen voor de industriële automatisering, digitale controlesystemen en applicaties. Bovendien is Hudson Cybertec nauw betrokken bij de ontwikkeling van de IEC 62443 normenreeks en wordt daarbij mondiaal gezien als Subject Matter Expert (SME). Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Koninklijke NEN. Marcel Jutte, Managing Director bij Hudson Cybertec: ”Het aantoonbaar op orde hebben van cybersecurity wordt steeds belangrijker. Zowel om te voldoen aan wetgeving, als voor het afsluiten van verzekeringen. Middels deze samenwerking vervullen wij hierbij een maatschappelijke voortrekkersrol.” Op Europees niveau is Hudson Cybertec betrokken bij diverse EU werkgroepen voor cybersecurity in de vitale infrastructuur.