‘Hydrogen Valley’ in Noordelijke provincies

De drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben gezamenlijk een bedrag van 20 miljoen euro ontvangen vanuit de Europese Commissie om in de provincies een zogenoemd denkbeeldig Hydrogen Valley te bouwen, analoog aan de Sillicon Valley in de Verenigde Staten. Doel is om binnenkort waterstof te kunnen inzetten als bron van verwarming in huizen en als brandstof voor bussen en in de industrie. In totaal is 90 miljoen nodig om alle plannen te verwezenlijken, geld dat zowel bij de provincies vandaan moet komen als van het rijk en het bedrijfsleven.

De provincies zijn al een aantal jaar bezig om waterstof toe te passen. Zo is de provincie Drenthe bezig om 80 woonhuizen in Hoogeveen te voorzien van verwarming door waterstof. Verder zijn er 20 bussen besteld die op waterstof rijden en gestationeerd zijn in Groningen. Mogelijk komen er nog 10 bussen bij. In Emmen zijn de provincies bezig met het maken van een zogenoemde ‘Energy-hub’ om waterstof bij de industrie aantrekkelijk te maken als brandstof. Daar zou ook een vulpunt kunnen komen voor de bussen.

Volgens de initiatiefnemer en woordvoerder van de provincie Drenthe, gedeputeerde Tjisse Stelpstra (Christen Unie) is dit de kroon op het vele werk van de provincies. Hij is nu vijf Jaar gedeputeerde en heeft als portefeuille Klimaat en Energie, Milieu, Europa en Personeel. “Met name in Drenthe was de boodschap binnengekomen dat Europa geld had apart gezet voor financiering van waterstofprojecten. Ik heb zelf met enkele ambtenaren gesprekken gevoerd in Brussel”, memoreert Stelpstra. “Voor de noordelijke provincies is waterstof extra welkom, omdat daar de aardbevingsproblematiek speelt. We moeten af van fossiele brandstof en werken aan de energietransitie.”

De plannen zijn gemaakt en goedgekeurd door meerdere instanties. Zo is er een project plan mede geschreven door de New Energy Coalition dat werd overgenomen door de provincies. Niet alleen de EU maar ook de organisatie FCHJU (gelieerd aan Europa), keurde de plannen uiteindelijk goed. “Onze kracht is, dat we niet op één paard wedden, maar op meerdere terreinen actief zijn.” Er wordt ook gekeken wat het aan investeringen kost. “We schatten ongeveer 90 miljoen aan investering.” Er waren overigens nog wel meer initiatieven om geld uit Europa te kunnen ontvangen, maar er is bij die toekenning niet gekeken naar de hoeveelheid benodigd geld, wel wie het beste plan had.