HyMatters heeft interessante oplossing voor congestie op het stroomnet

HyMatters heeft een uitermate interessante oplossing voor de toenemende congestieproblematiek op het Nederlandse stroomnet: de inzet van kleine, mobiele elektrolysers die voorzien zijn van een power quality analyser.

Het net in Noord-Brabant en Limburg zit vol. Nieuwe aansluitingen worden niet geaccepteerd door de lokale netbeheerders, ook niet als die aansluitingen groene stroom leveren uit een zonnepark. Zowel provinciale overheden, bedrijven als industrieclusters (Chemelot) lieten weten dat de stop op aansluitingen verdere vergroening in de weg staat, juist nu het hard nodig is.

Congestie verhelpen

Er is echter een interessante oplossing, geheel en al afkomstig uit Nederland. Dr. ir. Edwin Tazelaar is technisch directeur bij HyMatters: “We staan op het punt om de tweede generatie elektrolyser te presenteren. Het betreft een PEM-elektrolyser in drie groottes: 20, 50 of 100 kilowatt.”

Het doel van de elektrolyser is niet zozeer het produceren van groene waterstof op grote schaal. “Wij willen en kunnen met onze elektrolyser een bijdrage leveren aan de steeds groter worden congestieproblemen op het stroomnet. “

HyMatters heeft een elektrolyser ontwikkeld die, in tegenstelling tot de grote elektrolysers in de kustgebieden, niet op een continu tempo van stroom hoeft te worden voorzien. “Onze elektrolyser kan uitstekend omgaan met de variaties in aanbod van duurzame energie. De grid interface is daarom voorzien van een power quality analyser. Dat betekent dat zodra je de stekker van de elektrolyser in het stopcontact steekt, er gemeten wordt of er lokaal congestie van wind- of zonne-energie is. Op het moment dat die congestie er is, kunnen we dat vermogen opnemen in onze elektrolyser, uiteraard tot het maximale vermogen van de elektrolyser, zolang dat nodig is.”

Probleemlocaties

Samen met netbeheerder Enexis werd de oplossing van HyMatters op een viertal probleemlocaties getest. Na twee testfases te hebben doorlopen was de conclusie van de netbeheerder heel duidelijk: de oplossing werkt.

De vermogens van de Hywatt elektrolysers lijken op het eerste gezicht wat beperkt, maar schijn bedriegt. Tazelaar: “Congestieproblemen ontstaan decentraal, onder de transformator dus, op 400 Volt niveau. Daar voeren we namelijk de zonnepanelen in. Dat stroomnet is niet berekend op grote hoeveelheden zonnepanelen. Kijk, we hebben allemaal een 40 A zekering in de meterkast en dat gaat normaal gesproken goed, omdat we niet met de hele wijk tegelijk de wasmachine, vaatwasser, stofzuiger en oven aanzetten. Maar als iedereen z’n dak maximaal vol legt met zonnepanelen en de zon schijnt even goed, leveren al die zonnepanelen tegelijk een heleboel stroom en krijg je dus wel congestie. In de praktijk heb je het dan op wijkniveau over een surplus van maximaal 200 kilowatt. En daar kan je met onze elektrolysers dus heel goed uit de voeten.”

Lokaal

De elektrolysers van HyMatters zijn dermate klein en mobiel dat ze na twee dagen draaien in een zonovergoten vinexwijk naar een punt kunnen worden gebracht waar behoefte is aan de waterstof en vervolgens worden teruggereden. Of, als het moment daar komt, wordt de waterstof lokaal in een aardgasnet gebracht.

Op de komende WoTS is een demonstratieversie van de HyMatters elektrolyser te bewonderen.