HyNetherlands wil duurzame waterstof waardeketen in Noord-Nederland ontwikkelen

energieprijzen

Energiebedrijf Engie, methanolproducent OCI (BioMCN) en afvalverwerker EEW gaan in het ‘HyNetherlands’ project (HyNL) samenwerken. Doel is om een grootschalige waardeketen op basis van waterstof in Noordoost-Groningen te ontwikkelen. Een grote stap in de verduurzaming van de industrie. Financiële steun en goedkeuring van de overheid zijn volgens de betrokken partijen essentieel om het project ook daadwerkelijk te realiseren

HyNetherlands is erop gericht om een van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa voor de productie van e-methanol op basis van de combinatie van duurzame waterstof en biogeen CO2 te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren in Noord-Nederland.
Waterstof en e-methanol zijn duurzame energiedragers én grondstoffen. Ze kunnen bijdragen aan de verlaging van de koolstof voetafdruk van de industrie en de elektriciteitsproductie. Ook dragen ze bij aan de koolstofarme flexibiliteitsbehoefte van de energievoorziening, meldt VEMW.

Nieuwe elektrolyserfaciliteit

De eerste fase van het project bestaat uit een nieuwe elektrolyserfaciliteit van 100 MW. Die zal waterstof produceren voor de productie van e-methanol voor de lokale industrie en mobiliteit. De waterstofproductie (Engie) zal plaats gaan vinden op het terrein van de Eemscentrale in de Eemshaven. ENGIE wil na de zomer een EPC-contractor voor de elektrolyse-installatie selecteren.

Eerder maakten RWE en NortH2 bekend om ook in een waterstofketen te investeren. Daarnaast ontving een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners 11 miljoen euro Europese subsidie voor hun voorgenomen groene waterstofproject ‘DJEWELS’, in Delfzijl. De omgevingsvergunning is binnen. Eind 2022 nemen Nouryon en Gasunie de finale investeringsbeslissing. Doel is dat de waterstoffabriek in 2024 de eerste groene waterstof zal leveren.

Hyneterlands infographic

Windturbines

Offshore windturbines met een vermogen van 200 MW drijven de beoogde elektrolyser van 100 MW in het HyNL-project aan. De CO2-afvanginstallatie (EEW) wordt geïntegreerd met de bestaande afvalenergiecentrale in Farmsum. Het zal biogene CO2 afvangen uit de rookgassen van de productielijnen van de fabriek.

Groningen Seaports verzorgt de CO2-logistiek en -infrastructuur. Vanaf eind 2025 moet in totaal 140 kton CO2 per jaar worden vermeden door een reductie van de inzet van aardgas. De BioMCN-methanolfabriek van OCI in het chemiepark Delfzijl heeft de capaciteit om waterstof en biogene CO2 te synthetiseren tot e-methanol.

Voor e-methanol wordt een belangrijke rol voorzien als brandstof in de scheepvaart en het zwaar transport. De Europese Unie zal geleidelijk een steeds hoger percentage brandstof met een duurzame oorsprong in de tank verplichten. E-methanol geldt verder als belangrijke duurzame grondstof in de chemische industrie, meldt het Dagblad van het Noorden. 

Opschalen

HyNL heeft de ambitie om van 100 MW in 2025 op te schalen naar 1,85 GW in het begin van de jaren 2030. De fabrieken van Engie (productie) en OCI/BioMCN (afname) worden aangesloten op het waterstofnetwerk dat Gasunie Hynetwork Services in Nederland en Noord-Duitsland ontwikkelt.

Het verkrijgen van financiële steun en goedkeuringen van de overheid voor het project zijn belangrijke voorwaarden om het project te kunnen realiseren. HyNL heeft onder andere subsidies aangevraagd bij de Europese autoriteiten (Innovatiefonds) en een IPCEI-erkenning (Important Project of Common European Interest) aangevraagd. Een definitieve investeringsbeslissing volgt in het derde kwartaal van 2023.