In 2030 is 128 terawattuur nodig om industrie te laten vergroenen

Uit een rapport van TNO, PBL en RVO blijkt dat er in 2030 maar liefst 128 terawattuur aan groene stroom nodig is, als de Nederlandse industrie haar CO2-uitstoot met de helft wil verminderen.

Als de zes industriecluster de plannen zoals die in het Cluster Energie Strategieën (CES) zijn voorgesteld, moeten worden uitgevoerd, moet er in korte tijd fors worden geïnvesteerd in infrastructuur. De beschikbare huidige 43 terawattuur zal in 2030 verdrievoudigd moeten zijn.

De toename in elektriciteitsvraag vanuit de industrie om te kunnen voldoen aan de 50% in 2030 bedraagt 85 terawattuur en zit hem voor 40% in elektrolyse om groene waterstof te produceren. Bij die berekening is uitgegaan van een beschikbaar elektrolyservermogen van 9 gigawatt. Naast de enorme toename in vraag naar groene stroom, zal er ook fors moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur om waterstof, CO2, warmte en andere grondstoffen te transporteren en op te slaan.

Volgens de schrijvers van het rapport is het voor de realisatie van bovenstaande investeringen noodzakelijk dat de industrieclusters ondersteund worden vanuit het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI). Niet alleen gaat het daarbij om financiële ondersteuning, maar ook om vergunningsprocedures, het aanpassen en wet- en regelgeving en andere planologische uitdagingen.