Incidenten bestrijding haven- en industriecomplex Rotterdam kan sneller en efficiënter

Het is noodzakelijk dat zowel de noodhulphulp organisaties van bedrijven als de (bedrijfs)brandweermensen dezelfde taal spreken en eenduidig volgens dezelfde procedures hun taken vervullen. Er moet sprake zijn van meer standaardisatie. Dat zegt Jan Waals, directeur van de Gezamenlijke Brandweer binnen het haven- en industriecomplex van Rotterdam Rijnmond. Het is een onderwerp dat hij graag op de agenda wil plaatsen bij de aangesloten bedrijven. 

Waals is sinds 2013  directeur van de Gezamenlijke Brandweer, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en een veertigtal BRZO-bedrijven. Tweederde van de kosten van de gezamenlijke brandweer wordt betaald door de aangesloten 43 BRZO-bedrijven en éénderde door de gemeente Rotterdam. De operationele verantwoordelijkheid tijdens incidenten valt wettelijk onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hij voorspelt dat door standaardisatie van de noodhulporganisaties en procedures de brandweer sneller, efficiënter en slagvaardiger wordt. Hoeveel sneller kan hij niet zeggen, maar hij spreekt van ‘aanzienlijk’. Waals juicht het initiatief toe van een Brzo Rijbewijs dat in 2019 verder wordt ontwikkeld voor (toekomstige) site- en plantmanagers van Brzo-locaties. Een meer gestandaardiseerde aanpak bij incidenten kan zowel het bedrijf als ook de brandweer aanzienlijke kosten besparen. 

Ook zijn er volgens hem mogelijkheden tot snellere alarmering met nieuwe technieken en procedures. “Het is nu nog de cultuur bij de bedrijven dat men eerst zelf het probleem wil oplossen. Doe dat nou niet. Als gezamenlijke brandweer zijn we binnen zes minuten ter plekke, terwijl het incident al langere tijd gaande is. We komen liever tien keer voor niets dan één keer te laat.” De gezamenlijke brandweer experimenteert op dit moment met een zogenaamde “groene drukknop” om al in een eerder stadium op de hoogte te zijn van een mogelijke calamiteit. Daarnaast gebruikt zij al ruim een jaar succesvol een drone om sneller een totaal beeld van de situatie te krijgen. “Zorg dat de brandweer weet wat zij moeten doen.”