Indaver

In de Antwerpse haven is Indaver gestart met de bouw van een nieuwe Plastics2Chemicals plant. In de nieuwe installatie zullen end-of-life kunststoffen worden verwerkt tot nieuwe waardevolle basischemicaliën.

De nieuwe plant in Antwerpen zal per jaar straks 65.000 ton end-of-life kunststoffen verwerken en wordt daarmee de grootste P2C installatie in Europa. De grondstoffen zullen voornamelijk bestaan uit polystyreen en polyolefinen uit zowel huishoudelijk, als industrieel afval. Bij de opstart zal de capaciteit lager zijn: 26.000 ton.

Het recyclingproces is een thermochemisch proces, waarbij lange koolstofketens worden gedepolymeriseerd, of worden verkleind. De nieuwe basischemicaliën zijn evenwaardig aan chemicaliën die uit fossiele grondstoffen worden gewonnen. De specificaties zijn daarbij dermate goed, dat ze ook in de food mogen worden ingezet.

Het proces is over een periode van vijf jaar uitvoerig onderzocht in diverse pilotinstallaties. Daarbij is aangetoond dat het proces met werkelijke afvalstromen functioneert en dat de ontstane grondstoffen door afnemers ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet.

Naar verwachting zal de fabriek in 2024 worden opgestart en wordt de volledige productiecapaciteit ini 2027 bereikt. De end-of-life kunststoffen zullen uit België en Nederland komen. Als de plant volledig operationeel is, kan 50% van de polystyreen verpakkingen uit Nederland en België worden gerecycled.

Foto: Indaver

Heb je interesse in vacatures binnen de industrie? Klik dan hier op industrie vacatures.