Emerson

Emerson/IndustryWeek-onderzoek laat 10% of meer winststijging zien door automatisering en training/competentieontwikkeling.

Producenten zijn ervan overtuigd dat Industrial Internet of Things (IIoT) hen helpt de bedrijfsvoering te verbeteren en de winstgevendheid met minstens 10% te verbeteren. De meesten vinden het echter lastig de juiste plannen te ontwikkelen om van de technologie te profiteren, zo blijkt uit een onderzoek van IndustryWeek in opdracht van Emerson (NYSE:EMR).

Het onderzoek toont aan dat 60% de mogelijkheden van IIoT onderzoekt of er pilotprojecten mee uitvoert. Slechts 5% baseert de investeringen op een duidelijke business case die beschrijft hoe de technologie het best te implementeren is. Het overgrote deel van de investeringen in IIoT bevindt zich momenteel nog in de fase van planontwikkeling en kleinschalige proeven, vaak als onderdeel van een groter programma om de operationele activiteiten efficiënter te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste uitdagingen voor deze programma’s de volgende zijn: bedrijfscultuur (47%), ontbreken van een duidelijke bedrijfsstrategie (41%) en gebrek aan kennis over welke technologie meetbare verbeteringen oplevert (34%).

“De eerste successen in IIoT tonen aan dat producenten hun operationele activiteiten kunnen verbeteren met duidelijke verhoging van de winstgevendheid. Het onderzoek laat echter zien dat het een grote uitdaging is voor de bedrijven om zich aan te passen aan de voortschrijdende technologie”, aldus Mike Train, executive president van Emerson Automation Solutions. “Een klein percentage bedrijven dat al een duidelijk businessplan heeft ontwikkeld voor IIoT, bouwt een grote voorsprong op ten opzichte van hun concurrenten. We raden andere bedrijven in ieder geval aan om de volgende twee cruciale stappen te overwegen: begin klein, en investeer in toepassingen die een duidelijke business case mogelijk maken.”

Ondanks de uitdagingen rond IIoT en Operational Excellence programma’s, geeft meer dan de helft (55%) van de ondervraagden aan dat ze mogelijkheden zien voor operationele verbeteringen die de winstgevendheid met minstens 10% verbeteren. Ze noemen automatisering (31%) en competentieontwikkeling (31%) als de belangrijkste bronnen voor return on investment.

IIoT is heel geschikt voor kleinschalige projecten, bijvoorbeeld monitoring van de gezondheidsstatus van apparatuur of het energieverbruik op een locatie. Deze projecten zijn eenvoudig meetbaar en geven de bedrijven tegelijkertijd de mogelijkheid om met de opgedane expertise omvangrijkere toepassingen te evalueren. Het onderzoek bevestigt deze benadering. 61% van de ondervraagden gaf aan dat hun beste business case is gebaseerd op klein beginnen en vervolgens uitbouwen.

Denka Singapore heeft bijvoorbeeld een business case gebouwd rond het monitoren van steam trapsals beginpunt voor de invoering van IIoT in zijn polystyreenharsinstallatie op Jurong. Steam traps vallen vaak uit. Dat kost energie en leidt tot hogere kosten. Denka accepteerde deze verliezen niet en werkte met Emerson samen aan het monitoren van de steam traps. De kleinschalige invoering van IIoT, gemanaged door Emerson via een subscriptionmodel waardoor Denka geen investering vooraf hoeft te doen, heeft aangetoond dat de kosten binnen enkele maanden waren terugverdiend door 7% reductie in de energiekosten. Het project was ook een startpunt voor Denka voor een proactieve benadering voor het onderhoud van de faciliteit.

Emerson heeft onlangs het uitgebreide Plantweb™ Digital Ecosystem gelanceerd dat bedrijven ondersteunt die IIoT willen implementeren en hiervoor een bedrijfsbrede business case willen ontwikkelen. Het Plantweb portfolio bevat asset-health-toepassingen die kwantificeerbare bedrijfsresultaten opleveren, en Plantweb Advisor software voor faciliteitsbrede toepassingen die draaien op locatie bij de klant, in een privat cloudnetwerk van het bedrijf of op een clouddienst van derden.

De IT-afdeling neemt van oudsher het voortouw bij het implementeren van nieuwe technologieën. Uit het onderzoek blijkt echter dat bij een succesvolle implementatie van IIoT, de afdelingen operations, engineering en IT actief samenwerken.

“Technologieteams zijn de eerste om te bevestigen: Operations moet vooroplopen bij technologieplannen voor operationele verbeteringen”, aldus Train. “Een nauwe samenwerking tussen informatie- en operationstechnologie is de sleutel tot succes bij het implementeren van IIoT projecten die voldoen aan de bedrijfsdoelen.”

In steeds meer gevallen is het ontbreken van in-house expertise op het gebied van bepaalde technologie op te vangen door de juiste keuze van technologiepartners. Dankzij IIoT en clouddiensten kunnen derde partijen met de juiste expertise steeds meer functies van de faciliteit op afstand monitoren en beheren.

“Als we kijken naar clouddiensten, dan zien we dat er bepaalde functies zijn, bijvoorbeeld het uitvoeren van bedrijfsspecifieke processen, die altijd de kernactiviteit van onze klanten zullen blijven”, aldus Train. “Er zijn echter ook andere toepassingen die experts van een derde partij veilig en betrouwbaar kunnen monitoren en beheren. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen.”

Ga voor meer informatie over Emersons Plantweb en andere automatiseringsoplossingen naar www.emerson.com/en-us/automation-solutions.