Foto: David Mark / Pixabay

Industrie bukt onder hoge gasprijzen

Kunstmestproducent Yara en diverse bedrijven in de metaalverwerking hebben hun productie inmiddels teruggeschroefd vanwege de torenhoge gasprijzen. Grote stroomverbruikers lopen het risico dat de gasprijzen het onmogelijk maakt om voldoende marge op hun product te realiseren.

De vraag naar elektriciteit nam het afgelopen jaar fors toe, onder andere vanwege het snelle industriële herstel. De groei van de industrie neemt inmiddels vier maanden op rij af, maar is nog steeds significant met een Nevi index van 62.

Stroomvraag

Terwijl de vraag naar elektriciteit toenam, viel de opbrengst uit windenergie tegen: het waaide simpelweg minder hard dan gemiddeld. Gascentrales werden daarom weer ingezet om aan de stroomvraag te voldoen, maar daar leidde de hoge gasprijs tot navenant hoge elektriciteitsprijzen. De gasprijs vervijfvoudigde dit jaar. De elektriciteitsprijzen

Kolen

Op dit moment zouden de kolencentrales goedkoper elektriciteit kunnen produceren dan de gascentrales, ware het niet dat CO2-prijs inmiddels is gestegen naar 60 euro per ton. En dat zorgt er voor dat gascentrales, zelfs met de hoge gasprijzen, onderaan de streep goedkopere elektriciteit opleveren dan de kolencentrales.

Poetin

Dat er minder gas voorhanden is, ligt voor een deel aan het terugdraaien van de gaswinning in Groningen, maar ook aan feit dat de gasstroom vanuit Rusland via Oekraïne steeds minder wordt. En dat ligt niet zozeer aan de beschikbaarheid van gas in Rusland (dat is er namelijk genoeg), maar aan het feit dat Poetin de gasroute via Oekraïne bewust beperkt. Rusland levert haar gas veel liever via de nieuwe Nordstream 2 pijpleiding die onder zee via Duitsland naar het westen van Europa loopt.

Minus 30%

Los van individuele bedrijven als Yara en verschillende metaalproducenten, meldde ABN onlangs dat de chemische industrie in totaal in juni al zo’n 20 procent minder gas verbruikte. In week 36 was dat inmiddels ruim 30 procent geworden.

Ook de betonindustrie wordt stevig geraakt door de hoge gasprijzen. Daar komt bij dat zand en grind moeilijker beschikbaar is dan voor de pandemie. Dat ligt aan het ontbreken van vergunningen voor toekomstige winningen.

Compensatie

Bedrijven hoeven op korte termijn niet op compensatie te rekenen. Er bestaat een Europese regeling om bedrijven te compenseren voor het kostennadeel met betrekking tot CO2-uitstoot van buitenlandse concurrenten, maar als bedrijven er voor aanmerking komen, wordt die pas achteraf uitgekeerd.