Ineos Phenol fabriek (foto: Commons Wikimedia).

Industrie investeert naar verwachting 6% meer dan in 2020

Uit cijfers van van het CBS blijkt dat de verwachte investeringen in materiële vaste activa door de industrie over 2021 zo’n 6 procent hoger zullen uitpakken dan in 2020. Volgens het CBS zit die stijging hem vooral in de uitvoering van uitgestelde investeringen van 2020. 

Bij investeringen in materiële vaste activa moet vooral gedacht worden aan gebouwen, vervoersmiddelen, machines en computers. Hoewel de industrie als geheel zes procent meer gaat investeren, liggen de verschillen per sector extreem ver uit elkaar. Zo wordt er in de sector ‘raffinaderijen en chemie’ juist minder geïnvesteerd dan vorig jaar (-2%), net als in de metaalsector (-4%) en de hout- en bouwmaterialensector (-5%), terwijl er in de transportsector extreem veel meer (+89%) dan vorig jaar wordt geïnvesteerd.

Meer relevant voor de procesindustrie is de papierindustrie (+31%), de voeding- en genotmiddelenindustrie (+13%) en de elektrotechnische en machinebouw industrie (+8%).