gasverbruik
foto Shell

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie laat voor het eerst sinds februari 2021 een krimp zien, maar het gaat om slechts een fractie: -0,2%. Van alle branches toonde de chemie de grootste krimp.

Nadat de gemiddelde dagproductie sinds februari 2021 maand op maand groeide of stabiel bleef (maar vooral groeide), laat november 2022 een kleine krimp van -0,2% zien. In de helft van de sectoren werd in november 2022 minder geproduceerd dan in november 2021. Andere sectoren bleven stabiel, of lieten een groei zien.

Plussen en minnen

De chemie zorgt in dit geval voor het grootste aandeel van de daling: deze sector produceerde 16,4% minder dan het jaar er voor. De rubber- en kunststofindustrie noteerde -9,5% en de metaalproductensector -1,8%. De voedingsmiddelenindustrie en transportmiddelenbranche noteerden een marginale groei (0,7% en 0,9% respectievelijk), maar grotere plussen werden geboekt in de elektrische en elektronische apparaten sector (4,8%), de machineproducenten (7,8%) en de reparatie en installatie van machines (25,9%).

Ondernemersvertrouwen stijgt

Dat de krimp minimaal is, wordt geïllustreerd door het ondernemersvertrouwen in december: in de industrie is men positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand daarvoor. Dat zit hem voor een groot deel in het feit dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, weer is toegenomen.

Toch noemt BNR huiseconoom Han de Jong de industriële krimp ‘slecht nieuws’. De sterke daling in de dagproductie in de chemie valt gemakkelijk te verklaren door de hoge energieprijzen. Die prijzen zijn weliswaar de afgelopen maanden gezakt, maar zijn nog altijd enorm hoog. De Jong verwacht dan ook geen snel herstel van die sector.

Positief

Volgens het FD staat de Europese economie er als geheel weer sterker voor dan men een paar maanden geleden nog kon vermoeden. De kans op een stevige recessie is dankzij de dalende energieprijzen (die weer een gevolg zijn van de zachte winter) en de dalende inflatie afgenomen tot een milde recessie. En die milde recessie zou misschien ook nog vermeden kunnen worden. En dat geeft weer de nodige impuls aan de financiële markten. De euro is weer aan het opklimmen en analisten verwachten dat die koers voorlopig zal blijven doorgaan.

Daar komt bij dat het er op lijkt dat er een Europees herstelfonds komt waarmee de industrie een vuist kan maken tegen de Amerikaanse industrie, die royaal profiteert van de grote investeringen voor vergroening. Duitsland lijkt namelijk voorstander te zijn van de oprichting van een dergelijk fonds.