Noot redactie: Dit bericht is in de huidige stroomversnelling van nieuws al gedateerd. Houd ons Live blog in de gaten voor actuele informatie.

Bedrijven die in de problemen komen door het coronavirus, kunnen aanspraak maken op werktijdverkorting middels de deeltijd-WW. Daarmee kunnen medewerkers wel in dienst worden gehouden en kan, zodra de vraag weer aantrekt, direct worden ingespeeld op de nieuwe situatie.

Om aanspraak te maken op de werktijdverkorting, die sinds half februari beschikbaar is gesteld door het kabinet, moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze binnen twee tot 24 weken ten minsten 20% minder omzet zullen draaien. De deeltijd-WW is een voorziening voor situaties waarin onverwachte omstandigheden economische gevolgen dreigen te hebben.

ABN-AMRO onderzocht de cijfers die het ministerie van Sociale Zaken met betrekking tot de deeltijd-WW onlangs bekend maakte. Duidelijk is dat het aantal aanvragen spectaculair stijgt: op 6 maart waren er 658 aanvragen en vier dagen later was dat aantal toegenomen tot 1700.

Inmiddels zijn 450 aanvragen behandeld, waarvan 70% is toegewezen. Het ministerie maakt niet bekend om welke bedragen het gaat, maar volgens de ABN-AMRO gaat het vooral om bedrijven in de reisbranche en de industrie.

Vandaag riep ondernemersorganisatie FME de regering op om met extra maatregelen te komen om de gevolgen van de coronacrisis voor de industrie te verzachten. Naast de reeds genoemde deeltijd-WW, zouden bedrijven die schade hebben geleden door het virus aanspraak moeten kunnen maken op compensatie, meent FME. In enkele omringende landen is die compensatie al van kracht.

Daarnaast zou de Nederlandse overheid een stimuleringspakket moeten optuigen, waarin, net als in Duitsland en Italië, extra geld wordt geïnvesteerd om de economie draaiende te houden. Vanuit de EU werd er eerder al geld gereserveerd voor stimuleringsmaatregelen.

Bron: RTL Nieuws, Metaalkrant