Daags na het verschijnen van het regeerakkoord heeft VEMW-woordvoerder Hans Grünfeld verbaasd gereageerd op het artikel over CO2-afvang in het regeerakkoord. In een interview met de NOS zegt Grünfeld: “De afvang en opslag van CO2 moet onderdeel van de oplossing zijn, dat is belangrijk voor Nederland. De kabinetsdoelstelling van 18 megaton moet worden onderzocht, maar tot nu toe blijkt uit onderzoek dat dat in 2030 niet haalbaar is.”

In het onlangs verschenen regeerakkoord viel op dat de industrie de komende jaren fors aan CO2-reductie zal moeten doen. In 2030 moet alleen al 18 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen, terwijl een onlangs verschenen rapport van McKinsey spreekt over het kunnen afvangen en opslaan van 3 megaton.

Bij een beoogde afvang en opslag van 18 megaton zou vrijwel alle CO2 die de industrie uitstoot moeten worden opgeslagen. Volgens Grünfeld is dat niet realistisch:”Dat is niet alleen gigantisch, het is ook niet doelmatig want de industrie moet veranderen om in de toekomst concurrerend te zijn. Met alleen de opvang van CO2 bereik je dat niet, je zult dus ook andere vernieuwingen moeten doorvoeren om te zorgen dat de industrie moderniseert.”

Het alternatief is dat er meer geïnvesteerd moet worden in de elektrificatie van de zware industrie. Daarmee wordt de bruto uitstoot beperkt en hoeft er minder CO2 te worden afgevangen en opgeslagen.

Eerder schreven over de plannen van Shell om CO2 ondergronds op te slaan. Opslag van het broeikasgas in Nederland is nooit van de grond gekomen na Barendrecht.