Industrie verwacht zo’n 20% meer te investeren in 2022

De Nederlandse industrie verwacht in 2022 zo’n 20% meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De toename is echter deels te wijten aan uitgestelde investeringen van 2021.

Uit gegevens van het CBS over de periode half januari tot half mei 2022 blijkt dat industriële ondernemers ongeveer 20% meer denken te investeren in materiële vaste activa dan in 2021. Vooral de textiel-, kleding-, en leerindustrie gaat uit van een positieve investeringsverwachting. De transportmiddelensector gaat juist uit van een daling van de investeringen.

Een deel van de positieve investeringsverwachting is te wijten aan uitgestelde investeringen uit 2021. Die investeringen stonden dus al op de agenda, werden uitgesteld en worden in 2022 alsnog doorgevoerd.

Voor de procesindustrie zijn vooral de olie- en gas en de chemie interessant. Die sectoren verwachten 39% meer te investeren in het komend jaar. Daar staat tegenover dat deze sectoren in 2021 23% minder investeerden dan in 2020. De food investeerde in 2021 zo’n 8% minder. Alle industriële sectoren gecombineerd investeerden in 2021 minder dan in 2020.