Industriegebied Noord-Nederland wil groenste van Europa worden

“We willen tot één van de duurzaamste industriegebieden van Europa horen. ”Dat zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports en  daarmee verantwoordelijk voor het bedrijf dat zich bezighoudt met het beheren van de havens en de industriegebieden in Delfzijl en de Eemshaven. Daarnaast is hij voorzitter, een tijdelijke job, van de regionale industrietafel. In het kader van het klimaatakkoord zijn namelijk vijf tafels geformeerd  (gebouwde omgeving, mobiliteit,  industrie, agri en elektriciteit). De industriesector is ook nog weer opgesplitst in vijf gebieden:  Zeeland, Rotterdam, Amsterdam,  Noord-Nederland en Limburg.  König is verantwoordelijk voor Noord-Nederland.

En er is onlangs een visiedocument gemaakt? König: “Ja, we hebben onze eerste fase afgerond als industrietafel Noord-Nederland en hebben onze visie gegeven. En omdat we die fase hebben afgerond hebben we daar een document van gemaakt.”

In het document is te lezen dat Industrietafel Noord-Nederland in 2030 tot een van de duurzaamste industriegebieden van Europa wil behoren. Hoe zit dat? “We zijn al een heel eind”, zegt König. “We hebben met name in onze havens een enorme hoeveelheid duurzame elektriciteit. We hebben heel veel windmolens. Het grootste zonnepark van Nederland ligt nog steeds in Delfzijl. Onze ambitie is wel dat we nog veel meer nodig hebben.”

In het document staan in feite de bouwstenen die de tafel nodig denkt te hebben om die doelen te halen. Klopt dat? “Het doel is 49 procent reductie van uitstoot van CO2 te hebben in 2030 en 95 procent in 2050. Op zich wel aardig om te melden is dat er in feite de industrie hier in zijn totaliteit al 36 procent minder CO2 uitstoot dan in 1990 terwijl de productie met 18 procent is toegenomen. Dus relatief gezien per geproduceerde ton doen we het nog veel beter dan die 39 procent.”

Dat komt niet alleen door de windenergie toch? “We hebben als Groningen Seaports een stoomleiding aangelegd van de biomassacentrale Bio Golden Raand van Eneco die omgebouwd is tot een warmtekrachtcentrale. Naast groene stroom levert deze leiding nu ook biostoom aan de diverse bedrijven op het Chemie Park Delfzijl. Op deze manier kunnen de deelnemers hun processen vergroenen.  We zijn op dit moment de leiding aan het uitbreiden naar andere bedrijven.”

In de Eemshaven staat nog wel de kolencentrale… ” Ja, we hebben wel een kolencentrale en deze is verantwoordelijk voor een bepaalde hoeveelheid  uitstoot van CO2 in Nederland. RWE, eigenaar van deze energiecentrale, is op dit moment bezig om de  centrale om te bouwen van kolen naar  biomassa. Het ligt in de bedoeling om omstreeks 2030 100% op biomassa te kunnen produceren.” Gaat dat lukken? König; “Ja, daar wordt alles op ingezet. Kijk de firma RWE heeft een enorm bedrag in die installatie gestoken, een bedrag in de miljardensfeer. En de centrale heeft ook nog maar twee jaar gedraaid. De Nederlandse regering zegt echter liever geen kolencentrales meer te hebben. RWE zoekt dus naar mogelijkheden om de installatie door te laten draaien in plaats van af te schrijven.”

Volgens König gaat het momenteel uitstekend met  Groningen Seaports. “We hebben een heel goed jaar achter de rug. We hebben een behoorlijke werkgelegenheidsgroei van bijna twaalf procent gehaald. Eigenlijk zijn alle bedrijven hier bezig met het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid en het uitbreiden van hun capaciteit of het op ombouwen van hun installaties. Er gebeurt heel veel en eigenlijk moet je zeggen dat al die wijzigingen ervoor zorgen dat de productie een groen randje heeft of zorgt ervoor dat ze de bedrijven helemaal groen zijn.”