In februari 2018 werd opnieuw meer geproduceerd dan in dezelfde maand in het vorige jaar. Met 4,2% meer productie dan in februari 2017 is er nog steeds sprake van groei. De groei is iets kleiner dan die we in januari zagen.

Absolute koploper in de groei is de farmaceutische industrie. Die produceerde maar liefst 14% meer dan in februari 2017. Ook de voedingsmiddelenindustrie, machinebouw en transportmiddelenindustrie groeiden hard. De chemie blijft iets achter en vertoont een kleine daling ten opzichte van 2017.

Het producentenvertrouwen is nog altijd hoog met 9,5 punten in maart. Ten opzichte van februari (10,9) is die index licht gedaald.