Innovation challenge bij Nouryon op schema

Meer dan 30 ‘startups’ hebben zich al ingeschreven bij Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) voor het zogenoemde Imagine Chemistry-programma. Met dit aantal zit de innovation challenge op schema. Al twee jaar organiseert de multinational een soort wedstrijd waarbij mensen met innovatieve ideeën voor een toekomstig product of procesverbeteringen zich kunnen melden bij Nouryon waarbij gelijkwaardige samenwerking met het bedrijf centraal staat.

CTO (Chief Technology Officer) Peter Nieuwenhuizen verwacht dit jaar 100 tot 150 ideeën. Hij zegt dit jaar speciaal aandacht te vragen voor het onderwerp ‘sensing’. Verschillende startups hebben daar al gehoor aan gegeven. “Het gaat om kennis van bijvoorbeeld druk, flow, enzovoort van bepaalde vloeistoffen of materialen. Wat betreft de vloeistof water is daar alles van bekend, maar dat geldt niet voor chemische stoffen.” Nouryon hoopt met deze informatie de productieprocessen te optimaliseren. Ook is er veel aandacht voor nieuwe productietechnieken zodat met minder energie en grondstoffen dezelfde productie gegenereerd kan worden met eventueel ook minder afval.

De deadline voor inschrijving is op 8 maart. Daarna vindt er een selectie plaats van kansrijke ideeën. Vervolgens worden twintig vertegenwoordigers van de ideeën uitgenodigd om ditmaal naar Deventer te komen voor een driedaagse bijeenkomst (vorig jaar was dat in het Zweedse Göteborg). Het programma bestaat uit twee fasen. Eerst worden de ideeën volledig doorgespit om te bezien of het een en ander realistisch en haalbaar is. In fase twee wordt gesproken over samenwerking met Nouryon. Tal van aspecten staan hierbij centraal: route-to-market, regelgeving die van toepassing is, technologie-opschaling, benodigde financiering, etcetera. Mogelijk moet er bijvoorbeeld een proeffabriek worden gebouwd. Twee nieuwe partners van het Imagine Chemistry-programma dit jaar, en ook aanwezig tijdens het evenement in Deventer, zijn Unilever (een belangrijke klant van Nouryon) en High-Tech Gründerfonds (een investeerder die zich specifiek richt op early-stage startups). Andere partners zijn onder andere durfkapitalist Icos Capital, adviesfirma Lux Research en StartupDelta.

Nouryon is wereldwijd een van de marktleiders op het gebied van speciaalchemicaliën; variërend van de productie van zout en chloor tot en met grondstoffen en toevoegingen die essentieel zijn voor bijvoorbeeld plastics en schoonmaakmiddelen. In totaal zijn er 10.000 werknemers en het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Vorig jaar bedroeg de omzet ongeveer 5 miljard euro.