Het aantal dodelijke slachtoffers bij arbeidsongevallen in de industrie is gestegen van zeven in 2017 naar tien in 2018. De stijging past in het totaalbeeld. Zo vielen vorig jaar bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van de Inspectie SZW

Van de 71 dodelijke slachtoffers in 2018, vielen de meeste in de bouw (20). Ook in de sectoren vervoer en opslag (11) en handel (11) en industrie (10) vielen relatief veel slachtoffers. Aanrijdingen, vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door een machine en geraakt worden door vallende objecten zijn de meest voorkomende ongelukken. De Inspectie SZW had hier in februari in een persbericht al op gewezen. Inspecteur-generaal Marc Kuipers verwees toen naar de economie. “We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken.”

Veiligheidscultuur

Kuipers riep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden er volgens hem van doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf. Om de veiligheidscultuur onder de aandacht te brengen zijn op de website van de Inspectie SZW checklists, goede voorbeelden en achtergrondinformatie over het bevorderen van de veiligheidscultuur geplaatst.

Voorbeeld luchtvaartindustrie

De Inspectie SZW is ook vertegenwoordigd in het programma Duurzame Veiligheid 2030. Hierin werken bedrijfsleven, overheid en wetenschap onder meer aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. In 2018 keken ze of andere sectoren als voorbeeld zouden kunnen dienen voor verbeteren van de veiligheid in de (petro-)chemie. Daarbij was de blik primair gericht op de luchtvaart. De conclusie van de eerste fase was dat luchtvaartinzichten, waaronder het belang van een Just Culture, zeker toepasbaar zijn.

Vertrouwen en leren

Vertrouwen en leren staat hierin centraal. Het vertrouwen in tegenstelling tot het veroordelen en straffen is een voorwaarde. En het (collectief) leren is het gevolg. Het resultaat van de tweede fase is het ‘Stappenplan – Just Culture’. Het doel van het stappenplan is bijdragen aan het verhogen van de bewustwording en het bevorderen van gedrag dat leidt tot een veiligere (petro)chemische sector. Daarvoor zijn de zes bouwstenen van een veiligheidscultuur, inclusief de Just Culture, algemeen omschreven en aangevuld met sectorspecifieke voorbeelden.

Groei Inspectie SZW

In de periode tot en met 2022 zal de Inspectie stapsgewijs haar personeelsbestand met circa 400 fte uitbreiden. In 2018 heeft de Inspectie 123 extra medewerkers aangetrokken. De uitbreiding is mogelijk door extra middelen vanuit het regeerakkoord. Structureel gaat het vanaf 2022 om 50,5 miljoen euro extra.

Lees hier het jaarverslag