Intelligente data analyse legt basis voor Smart Factory

EKB Manufacturing Intelligence biedt een laagdrempelige en schaalbare MES functionaliteit voor vrijwel elke producerende onderneming.

Door het gericht verzamelen en analyseren van data, kan in productiebedrijven exact worden achterhaald wat de oorzaak is van productie onderbrekingen en verlies van snelheid, rendement en product(ie) kwaliteit.

Door deze doelgericht te verbeteren werkt men stapsgewijs toe naar een Smart Factory met een hoge Overall Equipment Effectiveness (OEE). De basis hiervoor wordt gelegd met het door EKB ontwikkelde real time EMI systeem, wat staat voor EKB Manufacturing Intelligence.

EMI verzamelt en analyseert structurele informatie uit onder andere machines en productielijnen en visualiseert de uitkomsten op een web-based platform.

Lees hier het hele artikel