IoT is de toekomst, maar industrieel MKB weet kansen nog niet te grijpen | Geurt van Bennekom

Vrijwel alle industriële machines en bijbehorende componenten zijn IoT-ready: klaar voor industrie 4.0. Industrie 4.0 is al jaren een modewoord in mijn sector. Bedrijven hebben vaak wel het idee dat ze daar iets mee moeten doen, maar kunnen zich overweldigd voelen door de hoeveelheid informatie die op hen afkomt. Bovendien zijn investeringen in nieuwe technologie in de huidige situatie niet altijd even aantrekkelijk, voor zowel de machineafnemer als de machinebouwer. En dit is jammer, want machines en data zijn een gouden combinatie die enorm veel kansen én uiteindelijk financiële voordelen biedt!

In 2018 schatte ik in dit magazine dat op dat moment zo’n 10 procent van het MKB op een zinvolle manier gebruikmaakte van digitalisering en data in de machinebouw en industrialisering. Op dat moment zag ik de zaken hoopvol in: ik voorspelde dat dit percentage de komende jaren een vlucht zou gaan nemen. Juist omdat er zo veel voordelen zitten aan het op een goede manier inzetten van data voor machines. Dat is iets anders gelopen dan verwacht.

Als ik nu om me heen kijk, schat ik dat nog steeds maar 14 tot 15 procent van het industrieel MKB op de juiste manier gebruikmaakt van data. Er is dus wel een opmars gaande, maar we staan nog steeds aan het begin van dat pad. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat bedrijven niet openstaan voor innovatie, want ik geloof niet dat daar het probleem zit. Maar waar zit het probleem dan wel?

Simpel: machinebouwers en servicebedrijven zijn nog niet genoeg bekend met de voordelen van IoT voor hun bedrijf of hoe ze deze voordelen van IoT kunnen verkopen aan afnemers. En die afnemers voelen zich op hun beurt overweldigd: ze moeten een investering overwegen, maar weten niet precies welke voordelen IoT-ready machines hebben voor hun bedrijfsvoering én kosten. Ze weten dat de voordelen er zijn, want dat hebben ze vaak al eens ergens gehoord, maar hoe die ook op hen van toepassing zijn is vaak nog onduidelijk.

De winst van IoT voor het MKB is vooral te behalen op vlakken als predictive maintenance. Door op voorhand te kunnen voorspelen dat er onderhoud nodig is en welke onderdelen wanneer aan vervanging toe zijn, kunnen onderhoudsmomenten beter gepland en op elkaar afgestemd worden. Bijvoorbeeld door meerdere machines tegelijk te onderhouden en op dat tijdstip minder bedienend personeel inzetten. Met predictive maintenance kan daarnaast downtime voorkomen worden. Door op voorhand de juiste onderdelen achter de hand te hebben, hoeven bedrijven als iets stukgaat of aan vervanging toe is niet te wachten tot een onderdeel geleverd is. En juist die wachttijd, waarin de machines op non-actief staan en de productie (deels) stilligt, is voor bedrijven een hoge kostenpost.

Een andere verklaring voor de vertraging van de opmars van IoT in het MKB is de terughoudendheid die de sector heeft wanneer het over ‘in de cloud’ gaat. Ook de cloud is een abstract begrip, en het idee van al die bedrijfsdata op een voor het gevoel onbereikbare plek kan oncomfortabel zijn. Bovendien is de heersende gedacht veelal dat zo’n cloudtransitie enorm veel geld kost.

Wat betreft de veiligheid kan ik kort zijn: een extern datacenter is over het algemeen beter beveiligd dan de eigen servers die bij bedrijven draaien: tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen ‘doodgewone’ gevaren als brand of wateroverlast.

Ook op kostenvlak hoeft de overstap naar IoT geen ingrijpende, plotselinge diepte-investering te zijn. Machines of onderdelen die nu aan vervanging toe zijn, kun je alvast vervangen door hun IoT-ready alternatieven. Zo kun je de transitie maken op het tempo dat jou uitkomt, zonder in één keer alles opnieuw aan te hoeven schaffen of in één keer over te moeten. Of maak gebruik van standaardcomponenten die in de toekomst IoT-ready gemaakt kunnen worden. Dit soort IoT-ready machines kunnen slim gemaakt worden op het moment dat het jou het beste uitkomt. Daarbij hoeven geen nieuwe basiscomponenten te worden aangeschaft: de eerder geplaatste machines kunnen met eenvoudige aanpassingen meegenomen worden in een nieuw, slim ontwerp, zodat je optimaal kunt profiteren van de talloze voordelen die dat biedt. De toekomst is dichterbij dan je denkt, dus laat je goed informeren en pak je kans!

Door: Geurt van Bennekom, product manager bij Eaton