Per 1 februari is Jacqueline Vaessen , ing. Chemische Technologie, General Manager van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik & ontmanteling.

Nexstep is een samenwerking van EBN en NOGEPA met het doel de Nederlandse gas- en olie infrastructuur in de toekomst zo efficiënt mogelijk te ontmantelen en hergebruiken.

Vaessen werkte eerder voor Shell en Syntens. Daarnaast is ze ook actief in de provinciale politiek voor de VVD.