Het Japanse bedrijf Asahi Kasei test in de chloorfabriek van Nouryon in Delfzijl de nieuwe generatie Membrode membranen. In vergelijking met de huidige membranen leiden de nieuwe exemplaren volgens Nouryon tot een verbetering van de prestatie van de fabriek. Naast een hogere energie-efficiency verloopt het plaatsen hiervan veel eenvoudiger en sneller.

De nieuwe membranen zijn een aantal maanden geleden geplaatst. Tot nu toe is er alleen op kleine schaal ervaring opgedaan in Japan. Op het Chemie Park Delfzijl vindt nu de eerste échte grootschalige industriële toepassing plaats om de economische en technische haalbaarheid in de praktijk vast te stellen. De uitstraling van deze proef is groots, omdat deze innovatieve technologie voor alle chloorfabrieken van Nouryon van belang kan zijn, stelt het chemiebedrijf.

Membranen worden gebruikt om chloor, waterstof en natronloog, producten die ontstaan bij de productie van chloor, van elkaar te scheiden. Leverancier Asahi Kasei, de Japanse partner, ondersteunde de installatie van de Membrode. Zij testen nieuwe ontwikkelingen graag in Delfzijl. Zij kennen deze chloorfabriek en het productieproces door en door, weten dat dit een high performance-fabriek is en hebben ervaren dat er in Delfzijl adequate ondersteuning is op gebied van procestechnologie.