JBL Logistics opslagcapaciteit
Medewerkers van JPB Logistics bij de in aanbouw zijnde tanks op het Chemie Park Delfzijl (Foto www.chemieparkdelfzijl.nl)

JPB Logistics breidt de opslagcapaciteit op Chemiepark Delfzijl uit met negen nieuwe tanks. Hierin slaat het bedrijf glycerine en methanol op. Daarnaast investeert JPB Logistics in modernisering van bestaande tanks en automatisering van laad- en lossystemen. De investering bedraagt ruim 10 miljoen euro. Het bedrijf ontvangt 1,8 miljoen euro subsidie uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks met een capaciteit van elk 3500 m3 geplaatst. De nieuwe tanks worden gefaseerd, per twee stuks, bijgebouwd. Hiervoor moest de bestaande tankpit worden vergroot. Roelofs heeft het ontwerp voor de uitbreiding in samenspraak met JPB uitgewerkt en vervolgens de werkzaamheden uitgevoerd. Gpi Tanks XL maakte de eerste ring klaar waarop vervolgens het dak komt. Daarna gaan de tanks ring voor ring de hoogte in.

Enorme vraag

“De vraag is enorm. Verschillende klanten hebben al interesse getoond en de eerste tanks zijn eigenlijk al verhuurd”, zegt Stephan Oldenburger, commercieel directeur bij JPB Logistics. De verwachting is dat de eerste tanks in juli 2022 klaar zullen zijn. “Om zo flexibel mogelijk te zijn voor toekomstige aanvragen kiezen we ervoor om de tanks van hoogwaardig materiaal te bouwen. Een bijkomend voordeel voor de klant is dat we eventuele specifieke wensen met betrekking tot de tanks gedurende de bouw mee kunnen nemen.”

Zeesteiger uitgebreid

Naast het bijbouwen van extra tanks wordt de zeesteiger van JPB aangepakt. Zo wordt de verlaadsnelheid verhoogd en liggen schepen minder lang aan de kade. Oldenburger: “Onlangs is onze zeesteiger al uitgebreid met een extra betonnen fundatie voor vier nieuwe laadarmen voor de nieuw te bouwen tanks. De congestie in de regio Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen begint een steeds groter probleem te worden. Daarom wordt onze locatie in het Noorden steeds aantrekkelijker voor klanten die normaal niet zo snel aan ons zouden denken.”

Biomassa grondstoffen

“Met deze investering versterkt JPB Logistics het vestigingsklimaat voor de groene en slimme industrie in de regio”, stelt gedeputeerde Patrick Brouns. De vraag naar opslagproducten groeit voor een belangrijk deel vanwege toenemende vraag naar biomassa grondstoffen voor de industrie. Zo komen er steeds meer bedrijven naar het Chemiepark die actief zijn in de groene chemie. Zo wil BioBTX een fabriek bouwen waar jaarlijks 50.000 ton plastic afval wordt omgezet in benzeen, tolueen en xyleen; grondstoffen voor groen plastic en elektronica. Avantium en Cosun beet Company kondigden eveneens grote investeringen aan.

Uitbreiding Chemiepark Delfzijl

Daarom steekt Groningen Seaports 67 miljoen in de uitbreiding van het Chemiepark. Het algemeen bestuur zette 18 maart het licht op groen voor de eerste fase. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 44 miljoen. Het havenschap is met tientallen bedrijven in gesprek over vestiging in het gebied. Die gesprekken zijn dusdanig serieus dat besloten is het Chemiepark uit te breiden, meldt het Dagblad van het Noorden.

Gebruik restwarmte

JPB investeert ook in gebruik van restwarmte voor het op temperatuur houden van de tanks. Er is daardoor geen extra energie nodig voor de uitbreiding. Emme Groot, bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van JPB Logistics laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta”. JPB Logistics verwacht met de extra opslagcapaciteit tien nieuwe banen te creëren.