JUMO: Industriële oplossingen voor iedere branche

jumo
Het meten, monitoren, besturen en registreren van productieprocessen is een kerncompetentie van JUMO

Van sensor naar cloud met JUMO – Industriële oplossingen voor iedere branche

JUMO is actief in een verscheidenheid aan branches: van de infrastructuur tot de voedingsmiddelen­industrie. Omdat er bij JUMO zowel meet- en regelapparatuur kan worden geleverd, als de benodigde besturingssoftware, kan het bedrijf aan haar klanten een interessant totaalpakket afleveren.

Redactie Process Control

De markt voor meet- en regelapparatuur is sinds de pandemie veranderd, weet Joris Lit, teamleider Engineering en Support bij JUMO. Volgens hem zijn bedrijven tegenwoordig vooral op zoek naar een totaaloplossing. “Bedrijven willen niet meer alleen een nieuwe oven in hun productieproces opnemen, hij moet ook remote bestuurbaar zijn en alle functionaliteiten hebben. De klant zoekt daarbij ook nog eens naar oplossingen die bij een eventuele lock-down goed werkbaar blijven.”

Blast-chiller

Bij een grote supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk leverde JUMO onlangs een fraai project op. De supermarktketen gebruikt in een specifieke productielijn een blast-chiller installatie om gebakken pasteitjes zo snel mogelijk terug te koelen naar een graad of 5. “De opdrachtgever gaf aan te weinig koelcapaciteit in de installatie te hebben en vroeg ons te onderzoeken waar dat gebrek vandaan kwam”, vertelt Lit.

De technici van JUMO kwamen er al snel achter dat het bedrijf geen koelcapaciteit tekort had, maar op een nogal inefficiënte manier de mate van afkoeling in de producten vaststelde. Lit: “De medewerkers van die fabriek gebruikten een simpele handmeter om steekproefsgewijs de kerntemperatuur van die pasteitjes te meten. Elke keer dat ze de blast-chiller in liepen, ging die deur open en dicht en dat kostte enorm veel energie. Door draadloze Wtrans T sensoren van JUMO in de producten te stoppen, kunnen de productiemedewerkers nu op een touchscreen aan de buitenkant van de installatie zien wat de temperatuur van de producten is. En dat scheelt enorm veel energie. Op dat scherm kunnen ze nu in één oogopslag zien of de producten binnen de gestelde tijd naar de juiste temperatuur zijn teruggekoeld. Die data gaat zo de Cloud in en wordt gebruikt om kwaliteit rapportages te maken.”

Bij een grote supermarkt­keten in het Verenigd Koninkrijk leverde JUMO onlangs een fraai project op.
De besparing bij de klant is dusdanig groot dat de opdrachtgever inmiddels geen koelcapaciteit meer tekort komt. “Sterker nog, het bedrijf heeft aangegeven dat ze nu vijftig procent te veel koelcapaciteit hebben. Dat betekent ook dat de inpakafdeling niet meer hoeft staan te dringen bij de chiller om aan de slag te gaan met het inpakproces én uiteraard slijt de blast-chiller ook minder hard. Je wint met deze applicatie dus niet alleen op het gebied van energie, maar je proces wordt er ook efficiënter door.”

Voor een kunstmestfabrikant in Nederland leverde JUMO een slim monitoringssysteem.

Tracking

Hoewel de variTRON PLC niet wordt gebruikt voor de aansturing van systemen, is er wel een koppeling gemaakt met de RFID tags van IFM. Lit: “Met die RFID tags kan heel gemakkelijk worden gezien wie er wanneer een rek uit de blast-chiller haalt of er in terug plaatst. Dat is handig als het over kwali­teitscontrole gaat. Dit is nog niet verplicht, maar het is slim om als bedrijf voorop te lopen als het om tracking gaat.”

Minder gevaar, betere doorloop

Voor een kunstmestfabrikant in Nederland leverde JUMO een slim monitoringssysteem. Lit: “Bij die kunstmestfabrikant wordt geproduceerde kunstmest eerst twee weken lang in big bags in een magazijn bewaard om te voorkomen dat die mest op een ongecontroleerde locatie kan ontbranden. Twee weken na productie is dat zelfontbrandingsgevaar verdwenen. Dat betekent wel dat de kunstmest in dat magazijn gedurende die twee weken goed gemonitord moet worden.

Wij gebruikten driehonderd draadloze Wtrans T sensoren die we verdeelden over de big bags waar de kunstmest in wordt opgeslagen. Middels onze variTRON PLC is die temperatuurbewaking geautomatiseerd. Bij een absoluut maximum en bij een bepaalde temperatuurstijging wordt er een alarm afgegeven. Alle data wordt in de Cloud opgeslagen.”Het monitoringssysteem van JUMO verkleint niet alleen het brandgevaar. Wanneer de temperatuur in de big bags een dalende trend laat zien, is het brandgevaar geweken. “Voorheen stonden de big bags er voor de zekerheid net even wat langer dan die twee weken.” Met het nieuwe systeem wordt de doorloop dus bevorderd.

P. E. N. huisjes

JUMO heeft onlangs een opdracht voor het vervangen van transformatorhuisjes (P. E. N. huisjes) gerealiseerd. “De opdrachtgever wilde die transformatoren moderniseren en er meteen voor zorgen dat ze kunnen worden ingezet voor het opladen van elektrische bussen”, vertelt Lit.

De P. E. N. huisjes zijn opgedeeld in vier kamers: een hoog-voltage kamer, een laag-voltage kamer, een engineeringsruimte en een 24 Volt ruimte. In de eerste twee kamers mag absoluut geen personeel komen, tenzij de stroom volledig is uitgeschakeld. Alle ruimtes moeten geconditioneerd worden: in de hoog- en laagvoltage kamers hangt een airco unit. In de andere twee kamers wordt het klimaat gereguleerd met ventilatoren en verwarmingselementen. “Die kamers met airco regelen wij door de airco aan of uit te schakelen. De twee kamers waar wel personeel mag komen regelen wij volledig. Dat doen we middels onze mTRON PLC die middels een Modbus protocol werkt. Ons systeem communiceert met het hoofdsysteem van de klant, zodat bij hun kantoor in één oogopslag kan worden gezien wat de tempera­turen zijn in alle P.E.N. huisjes op locatie.”Waar JUMO tot voor kort niet heel actief was in de infra-branche, is de spoeling in de markt zo dun geworden, dat buiten de vaste toeleveranciers gezocht moest worden om vervanging te kunnen realiseren. Lit: “Er is dusdanig gehamsterd in PLC’s dat veel vaste leveranciers niet meer aan hun spullen kunnen komen. Wij hebben op het juiste moment enorm veel chips, die in onze PLC’s worden gebruikt, ingeslagen. Daardoor komen we nu met onze dienstverlening in nieuwe markten terecht. Dat is niet alleen interessant voor onze omzet, maar het levert ook weer een nieuwe afzetmarkt op waar wij ons in kunnen door ontwikkelen.”

Zaden

Voor een zaadveredelingsbedrijf in groenten, rustte JUMO achttien klimaatkamers uit met het variTRON PLC systeem. Daarmee kunnen de klimaatkamers volledig worden gemonitord, zonder dat de kamers hoeven te worden betreden. In die klimaatkamers worden zaden getest en worden de optimale omstandigheden voor de eindgebruikers, de boeren dus, onderzocht. Lit: “Je moet je voorstellen dat die zaden zo zijn ontwikkeld dat ze, eenmaal ingezaaid, binnen een dag ontkiemen en allemaal met dezelfde snelheid groeien. In de klimaatkamers wordt onderzocht hoe de eindgebruiker tot honderd procent rendement van zijn zaden kan komen. De boeren krijgen een profiel meegestuurd met hun zaden, waarmee ze een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen realiseren.”Voorheen bestond de regeling van de klimaatkamers uit een tweetal klokjes waarmee vocht en temperatuur konden worden gestuurd. Daarnaast was er een schakelaar om het groeilicht (assimilatie belichting) mee in en uit te schakelen. De klant wilde meer op afstand kunnen besturen en meten om beter inzicht te verkrijgen in de exacte condities in de klimaat­kamers. “Daarvoor is ons variTRON systeem uitermate geschikt”, weet Lit. “We hebben voor de klant een fraaie visualisatie weten te maken waarmee de condities kunnen worden gemonitord en ook aangestuurd. Het gaat in dit geval dus om meten, regelen en besturen. Niet alleen met betrekking tot temperatuur en relatieve vochtigheid, maar we sturen bijvoorbeeld met ons systeem ook de watergift aan. Er kan dus op afstand worden beregend. De agrarische sector is overigens een grote afnemer van ons. Wij leveren bijvoorbeeld veel sensoren die worden gebruikt in de klimaatcomputers van tuinbouwtoeleveranciers.”

Camera in klimaatkast

Een vergelijkbaar project realiseerde JUMO onlangs bij een groot onderzoeksinstituut in de agrarische sector. Lit: ”We hebben daar meer dan vijftig klimaatkamers voorzien van meet- en regeltechniek. Alles gaat daar automatisch. De kamers zijn zelfs van camera’s voorzien, zodat de conditie van de planten ook op afstand kan worden gemonitord. Niet zozeer omdat dat makkelijker op afstand werkt, maar vooral om er voor te zorgen dat er niemand meer fysiek die ruimte in hoeft te gaan. Daarmee wordt de kans op het overbrengen van ziektes naar die plantjes sterk verkleind.”

Voor een zaadveredelings­bedrijf in groenten, rustte JUMO achttien klimaat­kamers uit met het variTRON PLC systeem.

Tonijn

In de aquacultuur wordt vis verwerkt en gekweekt. Het duurzaam kweken wordt steeds belangrijker. Dat is niet alleen prettig voor de vissen, die onder optimale omstandigheden kunnen groeien, maar ook voor de omgeving. Er vindt bijvoorbeeld geen uitspoeling plaats van mest naar de omgeving. Ook het toedienen van medicatie wordt, vooral omdat de vissen onder gezonde omstandigheden opgroeien, tot een minimum beperkt.

“Wij hebben een systeem geleverd waarmee cruciale variabelen in de omgevingslucht in de gaten worden gehouden”

In de kweekbak van een specifieke (niet nader te noemen) viskweker dient de CO-concentratie nauwkeurig te worden gemonitord. “Zodra de CO omhoog gaat wordt de zuurstofuitwisseling tussen de omgevingslucht en het water te laag”, verduidelijkt Lit. “Daarmee kan de zuurstofsaturatie

Joris Lit

in het water te laag worden en dat is funest voor de vissen. Wij hebben een systeem geleverd waarmee cruciale variabelen in de omgevingslucht in de gaten worden gehouden.” Dankzij het meetsysteem van JUMO is de waterkwaliteit verder geoptimaliseerd en kan er snel gestuurd worden op eventuele schommelingen. Omdat er snel kan worden ingegrepen, zwemmen de vissen altijd onder optimale omstandigheden in de kweektanks en hoeft er nauwelijks te worden bijgestuurd met medicatie.


Longreads zijn artikelen die wekelijks online geplaatst worden die uit het magazine komen.