verduurzaming

Het kabinet vindt de verduurzaming van Nederland belangrijk en neemt daarom de regie bij vijf nieuwe energieprojecten. Het totaal aantal projecten binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie komt daarmee op 14.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie (MIEK) zijn nu in totaal 14 projecten opgenomen die de verduurzaming van Nederland faciliteren. Onlangs zijn vijf nieuwe projecten aan het MIEK toegevoegd. Het gaat daarbij te eerste om de aanlandingen van wind-op-zee projecten, waarbij de elektriciteit van de windparken aan land het net moet worden ingevoerd.

Een tweede en derde project betreft de realisatie van terminals in het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam/Moerdijk voor de import en doorvoer van waterstof dat per schip wordt aangevoerd.

Het vierde project heeft betrekking op het H-vision project, waarbij waterstof uit restgassen moet gaan worden geproduceerd. Het vijfde project is het Aramis project waarbij de benodigde infrastructuur wordt aangelegd om afgevangen CO2 naar lege gasvelden onder de Noordzee te transporteren.

Goede vooruitgang

“Er wordt goede voortgang geboekt met de grote energieprojecten die cruciaal zijn voor de energietransitie. Bijvoorbeeld met snellere verzwaring van het elektriciteitsnet, maar ook de waterstofleidingen richting Duitsland en het landelijk transportnet voor waterstof. Ook voor onze klimaatdoelen is het belangrijk dat deze grote energie-infrastructuurprojecten op tijd klaar zijn. Met deze infrastructuur wordt een emissiereductie van 38 megaton mogelijk in 2030 ten opzichte van 2021. Het is goed om te zien dat deze projecten ondanks de complexe omstandigheden zoals de stikstofruimte en ruimtelijke inpassing volgens planning verlopen”, laat Minister Jetten voor Klimaat en Energie in een persbericht weten.

Het Rijk zal de regie nemen in deze projecten door partijen bij elkaar te brengen, knelpunten weg te nemen en kennis en ondersteuning beschikbaar te stellen.