De overheid moet meer en sneller investeren in cruciale infrastructuur om de vergroening van de industrie te bespoedigen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de VNCI, VEMW en Metaalunie tegen BNR. De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) zocht uit welke infrastructurele knelpunten en oplossingen er zijn. Het kabinet wil met het  Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat zijn regierol versterken.

De rechter oordeelde onlangs dat Shell de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. Andere grote CO2-uitstoters vragen zich nu af wat het Shell-vonnis voor hen betekent. Zij verschuilen zich enigszins achter de overheid. Die moet volgens hen eerst haar zaakjes op orde krijgen voordat de industrie zelf aan serieuze investeringen toekomt, meldt BNR.

Elektriciteitsnet

Vooral het elektriciteitsnet kan nog volgens de brancheorganisaties een flinke financiële impuls gebruiken. Daarnaast is veel geld nodig voor een netwerk dat het transport van waterstof en koolstofdioxide (CO2) mogelijk maakt. Zonder deze investeringen blijft elektrificatie van de industrie volgens de sectoren een utopie en is ook CO2-opslag onder de grond gedoemd te blijven steken in goede bedoelingen.

Daarom lieten Chemelot en het Havenbedrijf Rotterdam onlangs weten op 1 miljard euro van de overheid te hopen. Dat bedrag is nodig voor de aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2.

Volgens de VNCI, VEMW en de Metaalunie blijven de overheidsinvesteringen tot nu toe echter ver achter bij de ambities. Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEWM, stelt dat de overheid zelf nog het grootste obstakel is bij het bereiken van de CO2-reductie. Alleen al aan de achterblijvende investeringen in waterstof is volgens hem te zien dat de besluitvorming veel te traag gaat.

Forse investeringen nodig

Toch zijn de duurzaamheidsdoelen voor 2030 volgens Grünfeld ‘ambitieus, maar haalbaar’. ‘Daarvoor zijn forse investeringen in de industrie en de infrastructuur nodig. De overheid moet tijdig haar bijdrage leveren door te zorgen voor de benodigde wet- en regelgeving en noodzakelijke financiering beschikbaar te stellen. Alleen door dit samenspel wordt de energie- en industrietransitie een succes voor Nederland’, zegt hij tegen BNR.

De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) zocht vorig jaar uit welke infrastructurele knelpunten en oplossingen er zijn om de doelen van de industrie te realiseren. En wat blijkt? De huidige wijze van planning en aanleg van infrastructuur voor de transitie van de industrie zou leiden tot te late besluitvorming en te late aanleg.

“Versnelling is nodig. Dit vraagt regie van het Rijk”, reageert de woordvoerder van het ministerie van EZK. Ze wijst erop dat bij versnelling van projecten de risico’s voor gebruik en organisatie van aan te leggen infra kan toenemen. Dit kan leiden tot extra financieringsvragen voor het Rijk.

Schaalsprongen nodig

De komende jaren zijn er schaalsprongen nodig en moeten er keuzes worden gemaakt voor projecten die van nationaal belang zijn. De projecten moeten zich terugverdienen doordat de gebruiker betaalt voor het gebruik van de infrastructuur. Het risicoprofiel verschilt per situatie en per type infrastructuur. Dit maakt maatwerk nodig. Daarom is er sinds vorig jaar het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat om de regierol te versterken. Als basis hiervoor stelden de 6 industrieclusters van Nederland een Cluster Energie Strategie op.

Nationaal Programma

Krachtenbundeling en betere coördinatie moet de besluitvorming versnellen. In het meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat maken partijen afspraken over de infrastructuur van nationaal belang. Het ingestelde Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) ondersteunt dit proces.