Kans op failissementen auto-industrie nemen toe

De Europese auto-industrie kwakkelt, zo schreven we al eerder. Kredietverzekeraar Atradius bevestigt die trend, zo blijkt uit een deze week verschenen rapport. Volgens het rapport is de kans op wanbetaling verdubbeld en nemen de kansen op faillissementen eveneens toe.

Sinds de laatste financiële crisis is de situatie voor de auto-industrie niet meer zo nijpend geweest. Vooral kleine toeleveranciers lopen forse risico’s. Die kleine toeleveranciers zijn er ook in Nederland, die vooral in Duitsland hun afzetmarkt vinden. De autofabrikanten verwachten in lastige economische tijden flexibiliteit van hun toeleveranciers en dat betekent dat de tijden tussen bestellen en betalen langer wordt. Grotere toeleveranciers hebben doorgaans grotere financiële buffers dan kleine toeleveranciers. De minstmarges van de kleinere bedrijven komen daardoor sneller onder druk te staan.

VW-CEO Herbert Diess sprak onlangs over een ‘zelfgemaakte recessie’. Een groot deel van de moeilijkheden in de Europese auto-industrie kan worden verklaard door het geëscaleerde handelsconflict tussen de VS en China. Maar ook de opkomst van deelauto’s speelt de auto-industrie parten. Het feit dat de Aziatische auto-industrie fors voorloopt op Europa als het over elektrisch rijden en waterstof, wordt in het rapport niet genoemd, maar speelt ongetwijfeld ook een rol.