Vorige week werd de Kennis- en Innovatie-agenda Circulaire Economie, ook wel bekend als de ‘KIA-CE’ (en dat is dus geen auto), gepubliceerd. De KIA-CE zal in 2020 in uitvoering worden gebracht, maar voordat het zover is, komt er eerst nog een Kennis- en Innovatie Convenant (KIC), waarin de betrokken partijen (in dit geval de overheid, kennisinstellingen en bedrijven) hun voorgenomen inzet tussen 2020 en 2023 zullen bekrachtigen.

Op 11 november a.s. wordt het KIC door de betrokken partijen ondertekend. In het convenant wordt omschreven welke middelen de partijen denken aan te wenden om de doelstellingen te behalen. Tegelijkertijd wordt er nog gewerkt aan de organisatiestructuur van de uitvoering van de KIA-doelstellingen.

Diverse rapporten en een lijst van deelnemende partijen kunnen hier worden ingezien.