Kernenergie zou best wel eens relevant kunnen worden voor de industrie

Dat de CO2-uitstoot de komende jaren sterk moet worden gereduceerd, wordt steeds duidelijker. De vraag is niet meer zozeer óf we van de fossiele brandstoffen af moeten, maar hóe we er van af moeten. De meest voor de hand liggende alternatieve energiebronnen zijn wind en zon, maar die hebben beiden als nadeel dat als er geen wind en geen zon is, er ook geen energie is.

Er is echter nog een CO2-vrije optie: kernenergie. Of kernenergie duurzaam is, ligt aan de definitie die je aan duurzaam geeft, maar het is een feit dat met kernenergie op elk moment nagenoeg CO2-vrij energie kan worden geleverd. Er zijn slechts twee nadelen: kernafval blijft zo’n 200.000 jaar actief en als het fout gaat in een reactor, kunnen de gevolgen groot zijn. Dat laatste heeft gevolgen voor het maatschappelijk draagvlak. Dat is vooral in Nederland niet bijzonder groot.

Toch is de opinie met betrekking tot kernenergie aan het veranderen. Nieuwsuur maakte afgelopen vrijdag een interessante reportage en bezocht daarvoor in München een conferentie van de zogenaamde ‘ecomodernisten’. Deze burgerbeweging maakt zich sterk voor de inzet van kernenergie om het klimaatprobleem aan te pakken. Joris van Dorp, ecomodernist en ingenieur vertelt: “Ik zie in mijn werk dat je weliswaar iets kunt doen met zonnen- en windenergie, maar dat die opties ook beperkt zijn. Ik denk dat je daarmee het klimaatprobleem niet snel genoeg kunt oplossen. Met kernenergie hebben we een machtig middel om het probleem wél snel op te lossen.”

Jan Leen Kloosterman, hoogleraar reactortechnologie in Delft meent dat kernenergie in een mix met zonnen- en windenergie de komende jaren hard nodig zal zijn. Gek genoeg wordt in 2033 de enige kerncentrale in Nederland, in Borsele, gesloten. “Niemand lijkt kernenergie in overweging te nemen in Nederland als alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen”, vertelt hij in een interview met de NOS.

coInteressant is dat milieu-organisatie Greenpeace ‘niet principieel tegen kernenergie’ is. “We moeten pragmatisch zijn over kernenergie”, zegt  Faiza Oulahsen in een interview met de NOS. “Maar moeten we onze energie uit kernenergie halen, als er ook schone alternatieven zijn? Wij kiezen dan liever voor het laatste.”

In de politiek is er verdeeldheid. De VVD pleit voor subsidie op kernenergie, terwijl GroenLinks liever ziet dat kernenergie door de vrije markt wordt geregeerd. Volgens GroenLinks is kernenergie te duur en blijven we aan het einde van de rit met bergen radioactief afval zitten.

De regerende minister Wiebes laat aan de NOS weten hoe hij er over denkt: “De Nederlandse Kernenergiewet biedt marktpartijen al sinds begin jaren zestig de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. De afgelopen 45 jaar is daar geen gebruik van gemaakt. Door de huidige marktomstandigheden, waaronder lage stroomprijzen, ligt het niet voor de hand dat de komende jaren wel een aanvraag wordt gedaan voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het is om die reden ook geen thema in de gesprekken over een Klimaatakkoord, die gaan over de maatregelen waarmee Nederland zijn ambities voor CO2-vermindering richting 2030 realiseert. Verschillende studies laten zien dat richting 2050 een positieve business case tot de mogelijkheden kan behoren.”

Foto: OZ