Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award uit aan prof. dr. ir. Kitty Nijmeijer, hoogleraar Membraantechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Nijmeijer wordt deze prijs toegekend vanwege het grote belang van haar onderzoek en de aansprekende wijze waarop zij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. Nijmeijer doet baanbrekend onderzoek naar membranen, een soort super-filters. In 2014 werd haar onderzoek in de praktijk gebracht op de Afsluitdijk in de eerste blauwe energiecentrale ter wereld.