KLIK! Een beveiligend geluid | Jeroen Maes

Draagt u ook een autogordel? Natuurlijk!

In 1975 was de gordel al zo ingeburgerd dat hij voor in de auto verplicht werd gesteld voor iedere nieuwe auto. Een jaar later werd het verplicht om de autogordel te dragen. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval drastisch verminderd.

U zult wel denken waarom de vraag: Draagt u een autogordel?  Het is toch volledig routineus. Het antwoord is ATEX.

Koopt u nog een auto zonder autogordels? Nee, waarom wel een installatie zonder ATEX-maatregelen?

Sinds 1996 is de ATEX richtlijn binnen de Europese Unie van kracht en sinds 2003 moeten alle nieuwe installaties voldoen aan de ATEX-wet-&regelgeving. De 2014/34/EU richtlijn (ATEX-114) is inmiddels allang van kracht en onderdeel van de Warenwet Explosieveilig Materieel en daarmee verankerd in de Nederlandse Wet. Voldoet u hier niet aan dan bent in overtreding.

Tegelijk met de invoering van de richtlijn 94/9/EG  (Nu: 2014/34/EU) is de ATEX richtlijn 1999/92/EG (beter bekend als “ATEX 153”) van kracht geworden die de voorschriften voor gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen regelt. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Arbo wet.

In de gas- en vloeistoffen industrie is de ATEX al lang ingeburgerd. Echter blijft de inzet in de poederverwerkende industrie ver achter.

In de procestechniek worden de ATEX-maatregelen niet altijd in het basis-ontwerp meegenomen maar als optie genoemd. Dit is een grote tekortkoming want het toepassen aan een bestaande installatie is duurder maar ook vaak technisch moeilijk haalbaar.

Investeren in maatregelen is investeren in veiligheid, die op het moment dat het er werkelijk toe doet, onbetaalbaar is.

Geschreven door: Ing. J.A.K. Maes, Technisch adviseur ATEX | Hoger veiligheidskundige bij MSPS.