industrie nieuws
Bron: Unsplash industrie nieuws foto

Klimaatdoel van Urgenda vonnis is behaald

Bij de Urgenda uitspraak legde de rechter de Nederlandse overheid op om in 2020 tenminste 25 procent minder Co2 uit te stoten dan in 1990. Hoewel het er lange tijd op leek dat dit doel niet gehaald zou worden, blijkt nu dat het doel toch behaald is.

Doordat vooral in de laatste jaren significante Co2-reducties zijn behaald, blijkt het Urgenda doel van 2020 nu toch te zijn behaald. Nodig was ten minste 25% en het werd 25,5%. De sluiting van kolencentrales en het daardoor lagere gebruik van steenkool, zette het meest zoden aan de dijk.

Uiteraard speelden andere factoren ook een rol: 2020 was relatief warm en daardoor was het gasverbruik lager. Ook door corona was de Co2-uitstoot tijdelijk lager dan normaal. Toch leek het er lange tijd op dat het doel niet gehaald zou worden. Dat bleek vooral te liggen aan het feit dat niet alle sectoren hun daadwerkelijke uitstoot hadden berekend.

Desalniettemin vindt Urgenda dat het halen van het doel teveel afhankelijk is geweest van ‘toevalstreffers’. De stichting vindt dat er aangepoot dient te worden met de transitie, anders komt er alsnog weer een rechtszaak. Over de eerste kwartalen van 2021 lijkt namelijk alweer meer Co2 te zijn uitgestoten dan in 2020, terwijl de uitstoot in rap tempo omlaag moet naar minus 49% in 2030. Het nieuwe kabinet wil dat getal ook nog eens ophogen naar 55%.