Er worden op dit moment grote hoeveelheden geld geïnvesteerd in grootschalige inefficiënte technieken, terwijl er op relatief eenvoudige wijze veel goedkoper en efficiënter CO2-uitstoot kan worden vermeden als de industrie focust op energiebesparing. Dat stellen Ab de Buck (specialist duurzaamheid) en Martine van der Post (specialist industriële energiebesparing) in dagblad Trouw.

Biomassa

Volgens de wetenschappers is er te weinig aandacht voor industriële energiebesparing en krijgen andere, dure (en minder effectieve) technieken meer aandacht. Bijvoorbeeld de inzet van biomassa. Het is maar de vraag of de inzet van biomassa netto punten oplevert voor het mondiale klimaat. En toch worden er grote sommen geld geïnvesteerd in biomassacentrales.

In de industrie kan er volgens een onderzoek van Royal Haskoning-DHV 3 megaton CO2 worden voorkomen door relatief simpele energiebesparing. Zo worden flenzen en afsluiters doorgaans niet voorzien van isolatie. En ook verwarmde tanks worden niet altijd aan de bovenkant voorzien van isolatie.

Focus

Volgens de wetenschappers zijn relatief eenvoudige technieken als extra isolatie vele malen goedkoper dan de inzet van grootschalige, onbewezen technieken en zijn ze bijzonder snel terug te verdienen. Dat deze eenvoudiger technieken te weinig aandacht krijgen, is volgens de wetenschappers te wijten aan de focus op nieuwe producten en processen. Alleen technieken die zich binnen drie jaar terug verdienen krijgen meestal goedkeuring.

De Buck en Van der Post pleiten voor een andere benadering in de energietransitie: volgens de wetenschapper is het veel logischer om te beginnen met de meest goedkope en haalbare oplossingen, zoals de voor de hand liggende energiebesparing. Dat scheelt tijd, milieuschade en een aanzienlijke hoeveelheid belastinggeld.