Veel koelwatersystemen zijn nog steeds een haard van legionellabesmettingen. Ondanks uitgebreide protocollen lukt het bedrijven maar niet om de besmettingen te voorkomen. De beheersing van de microbiologie in het hele koelwatersysteem is zeer complex en zit procesmatig vol tegenstrijdigheden. Dat bleek weer eens tijdens de Koelwaterdag op 6 december van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). Vanwege de grote belangstelling werd tijdens de bijeenkomst besloten tot de oprichting van een speciaal Koelwaterplatform.

Senior adviseur Fetze-Jan Kooistra van Kalsbeek treft nog steeds veel koelwatersystemen aan die niet goed zijn ontworpen en waar nog steeds stilstand voorkomt. Het verbaast Kooistra omdat algemeen bekend is dat legionella vooral gedijt in stilstaand water bij een temperatuur tussen 25 en 45 graden.
Op de Koelwaterdag toonde Kooistra diverse foto’s van verkeerde ontwerpen. Als mede-opsteller van de ISSO-publicaties over legionellapreventie, verbaasde hij zich erover dergelijke fouten nog steeds in nieuwe installaties aan te treffen. Kooistra waarschuwde dan ook voor deze ogenschijnlijke onderschatting van het gevaar van stilstaand water.

Weinig vernieuwing
Volgens Kooistra zijn eigenaren van koelwatersystemen tegenwoordig onvoldoende deskundig om te dergelijke ontwerpfouten zelf waar te nemen. De afhankelijkheid van ingeschakelde ontwerpbureaus en legionellapreventiespecialisten is tegenwoordig erg groot. Meerdere sprekers op de Koelwaterdag noemden deze afhankelijkheid in relatie tot de geringe toepassing van innovaties omdat de externe specialisten de risico’s van nieuwe preventiemethoden niet zelf in de hand hebben en daarom beproefde oplossingen blijven aanbieden.
Waterspecialist Niels Groot bij Dow Terneuzen meldde dat de industrie juist hierom weer meer eigen expertise is gaan opbouwen. De industrie investeert volgens hem veel in het beperken van risico’s. Daarbij hoort een betrouwbaar koelwatersysteem.

Geen toekomst voor koeltorens
Senior onderzoeker Frank Oesterholt van KWR Watercycle Research Institute poneerde de uitdagende stelling dat er nauwelijks toekomst is voor koeltorens. Hij schetste het beeld van de toekomstige energievoorziening door wind en zonlicht en de nieuwe waterstofeconomie die de wind- en zonne-energie zal gaan opslaan en transporteren naar de eindgebruiker. Hierdoor zullen de grote warmtebronnen in de energievoorziening langzaam verdwijnen, stelde Oesterholt. Voor kleinere warmtebronnen zijn er allerlei terugwinsystemen. In een waterstofeconomie, anno 2050, past het volgens hem niet meer om warmte nog langer naar de lucht weg te koelen.

Nieuwe Europese regels
Intussen blijft de behoefte aan innovatie en vooral ook aan nieuwe regelgeving. Daarom heeft de organisatie van de Koelwaterdag, het SKIW, besloten het voortouw te nemen in het oprichten van een speciaal platform voor industrieel Koelwater. “Er zijn veel innovaties maar die worden mondjesmaat toegepast’, vertelde Antoine van Hoorn, secretaris van SKIW. “Neem bijvoorbeeld de biologisch afbreekbare chemicaliën. Die zijn al vijftien jaar op de markt maar worden nog weinig toegepast. Dat heeft onder meer te maken met verouderde regelgeving. De Europese Commissie start binnenkort met een herziening van de BREF Koelwatersystemen. Deze richtlijn die geldt voor alle grote Europese industrieën, gaat uit van de best bestaande technieken op het moment in 2001 voor handen waren. In Nederland zijn al veel nieuwe technieken voor handen en wij willen met het platform die bij de onderhandelingen over een nieuwe BREF Koelwater naar voren brengen”, aldus Van Hoorn. Op de Koelwaterdag lieten veel aanwezigen weten het platform te willen steunen.

Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst

Bron: Waterforum.net

Foto: Watervisie