Lokale groep Zeeuwen wil drie grootverbruikers aanpakken

Het actualiteitenprogramma 1Vandaag berichtte op 4 juni dat een vijftal Zeeuwen zich hebben verenigd in de Groep Tij om drie grootverbruikers in de provincie te verduurzamen. Het gaat daarbij om Yara, Dow en Zeeland Refinery. Volgens hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans heeft de groep gelijk.

Dat een kleine groep mensen een grote invloed kan hebben op de koers van bedrijven, moge inmiddels duidelijk zijn. Een stichting waar niemand ooit van gehoord had klaagde met succes de Nederlandse overheid aan, een andere stichting bracht het enorme stikstofprobleem aan het licht en ook bij Tata Steel weten ze wat er kan gebeuren als lokale  inwoners zich verenigen en in actie komen.

Groep Tij meent dat Yara, Dow en Zeeland Refinery onvoldoende maatregelen neemt om hun CO2-uitstoot te reduceren. Concreet wil de groep dat de bedrijven alleen hun uitgestoten CO2 onder de grond mogen opslaan (CCS) als ze daarnaast een duurzaam toekomstplan hebben.

Volgens hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans heeft de groep een goed punt. Rotmans vertelt aan 1Vandaag dat Yara weliswaar wil overstappen naar groene waterstof, maar dat het bedrijf op een te laag tempo werkt aan energie uit wind. In dat tempo duurt het volgens de hoogleraar te lang voordat het bedrijf daadwerkelijk op groene waterstof kan produceren.

Groep Tij bestaat uit mensen die bekend zijn in de wereld van de industrie. Zo is lid Van Mierlo oud-directeur van de Zeeuwse Milieufederatie, is lid Van Riet oud-hoofd van de Milieuhandhavind Industrie provincie Zeeland en is lid Adriaansens voormalig directielid van Dow Benelux en Zeeland Refinery.

Yara liet 1Vandaag weten dat CCS nodig is op de korte termijn om haar CO2-uitstoot te reduceren. Vanaf 2030 wil het bedrijf kunnen overstappen op groene waterstof.