Lubrizol, producent van gechloreerde PVC (CPVC), gevestigd in Delfzijl, sluit zich aan bij een tweetal duurzame initiatieven: Operation Clean Sweep (OCS) en Vinylplus.

Kunststofgranulaat

Onder de noemer OCS valt het terugdringen van verontreiniging met kunststofgranulaat. Lubrizol tekende een intentieverklaring waarin is opgenomen dat het bedrijf waar nodig en waar mogelijk technische aanpassingen zal doorvoeren om de verontreiniging terug te dringen.

Als eerste zal een assessment worden uitgevoerd waarbij de bronnen van de verontreiniging in kaart worden gebracht. Van het lossen van grondstoffen tot de uiteindelijke verlading van het CPVC: het hele proces wordt onderzocht op mogelijke verontreiniging.

Recycling

Het tweede doel, VinylPlus, gaat over de recycling van PVC, de reductie van (CO2) emissies en energie efficiency. Lubrizol ging onlangs al om de tafel met PVC leverancier ShinEtsu om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Lubrizol wil ook verder in de keten gaan onderzoeken of toeleveranciers en klanten bij het VinylPlus project betrokken willen worden.