Machine- en robotveiligheid verbetert, maar wordt ook complexer

Hoewel machine- en robotveiligheid steeds serieuzer wordt genomen, zijn er op talloze plaatsen, ook in de procesindustrie, onveilige situaties door een onjuist gebruik van machines en robots. Fabrikanten leggen de verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid bij hun klant neer (middels een inbouwverklaring) en door de toenemende complexiteit in productielijnen wordt de (integrale) aanpak van veiligheid ook steeds complexer.

Edwin Buisman is Certified Machinery Safety Expert (CMSE), Certified Expert in CE marking (CECE) en Trainer bij Pilz. Overal waar men gebruik maakt van machines, geeft Buisman trainingen en consults, ook in de procesindustrie. “Machineveiligheid is een thema dat voor heel veel sectoren relevant is. Ik kom in allerlei industrieën, bijvoorbeeld bij zuivel- en chocoladefabrikanten maar ook in de zware industrieën zoals staal, chemie en de machine-industrie.”

In orde
Als het om machineveiligheid gaat, bespeurt Buisman gelukkig verbeteringen in de branche, ook al komt hij bijna altijd zaken tegen die verbeterd kunnen worden. “Er zijn tegenwoordig veel aanbieders in de branche die zich bezighouden met veiligheid. Ook merk ik bij klanten dat veiligheid serieuzer wordt genomen dan, pak hem beet, tien jaar geleden. Of dat over de hele breedte zo is, durf ik niet te zeggen. Ik kom namelijk klanten tegen die alles goed op orde hebben, maar ik zie ook klanten waar veel valt te verbeteren. Veiligheid moet ook echt in de bedrijfscultuur zitten om in orde te zijn.”

Lees hier het hele artikel